Hanterar du personuppgifter i din dagliga verksamhet? Eller är du kanske till och med personuppgiftsansvarig på er organisation?

DP Organizer skapar ordning och reda över kategorier av personuppgifter, biträdesrelationer, lagringsplatser, säkerhetsdokumentation samtidigt som systemet påminner dig och dina biträden när det är dags att revidera uppgifterna. Allt detta tillsammans med inbyggd rapportgenerator för både registrerade och tillsyningsmyndigheter.

Med DP Organizer kan du vara säker på att du uppfyller kraven i GDPR samtidigt som du får full insyn i din organisations datahantering av personuppgifter.

Datum & Tid

25 oktober
Kl. 11:00-11:30

Kostnad

Gratis

Målgrupp

Existerande kunder

Inloggning

Du sitter vid din PC och följer webinariet via Webex. Länken till webinariet med information om inloggning skickas några dagar i förväg via e-post.

Anmälan