Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och CRM som konkurrensfördel

Den nya förordningen ger medborgare i EU större kontroll över sina personuppgifter. De företag och organisationer som inte efterlever GDPR riskerar stora böter, på upp till 20 miljoner EURO, vilket gör den till ett fokusområde för alla verksamheter. Anmäl dig till våra seminarium och ta del av IT-advokaten Agnes Hammarstrands spetskompetens inom GDPR. Hon kommer presentera vad GDPR betyder för ditt företag och hur företag som gör GDPR till en affärsmöjlighet har ett försprång mot sina konkurrenter.

Kostnadsfritt seminarium med GDPR-expert

Din möjlighet att få ett försprång

På det här KOSTNADSFRIA seminariet kommer GDPR-experten och IT-advokaten Agnes Hammarstrand att klargöra vad GDPR är och hur det kommer påverka ditt företag. Lär dig hur CRM kan hjälpa dig att efterleva GDPR-förordningen.

SuperOffice arbetar kontinuerligt med uppdateringar och ny funktionalitet som säkerställer att förordningen kan efterlevas.

Investera 2 timmar av din tid för att få reda på vad och hur CRM kan vara ett viktigt stöd i ditt GDPR-arbete.

GDPR-checklista

Få kontroll över företagets personuppgifter

De första du behöver göra för att efterleva den nya dataskyddsförordningen är att klartlägga alla personuppgifter som du har och dokumentera varför du samlar in, hanterar och sparar dessa uppgifter. För att hjälpa dig har vi skapat en enkel checklista. 

 

 

GDPR och hantering av kundinformation

Hur påverkar GDPR ditt företag?

Läs vår nya guide och få inblick i hur GDPR kommer förändra sättet att hantera kundinformation i framtiden.