Anmäl dig till Thrive - en serie av innehåll skapat för att hjälpa dig att omvandla dina relationer till intäkter. 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och CRM som konkurrensfördel

Den nya förordningen ger medborgare i EU större kontroll över sina personuppgifter. De företag och organisationer som inte efterlever GDPR riskerar stora böter, på upp till 20 miljoner EURO, vilket gör den till ett fokusområde för alla verksamheter. Anmäl dig till våra seminarium och ta del av IT-advokaten Agnes Hammarstrands spetskompetens inom GDPR. Hon kommer presentera vad GDPR betyder för ditt företag och hur företag som gör GDPR till en affärsmöjlighet har ett försprång mot sina konkurrenter.

Slipp onödiga böter

"Alla behöver förbereda sig för GDPR - den nya dataskyddsförordningen för att inte riskera böter och badwill. Det kan uppfattas som en ny milleniebugg, men detta är en lag som alla ska följa. Enkla åtgärder kan minska risken."

Agnes Hammarstrand, IT-advokat och Key Note Speaker

Din möjlighet att få ett försprång

På det här KOSTNADSFRIA seminariet kommer GDPR-experten och IT-advokaten Agnes Hammarstrand att klargöra vad GDPR är och hur det kommer påverka ditt företag. Lär dig hur CRM kan hjälpa dig att efterleva GDPR-förordningen.

SuperOffice arbetar kontinuerligt med uppdateringar och ny funktionalitet som säkerställer att förordningen kan efterlevas.

Investera 2 timmar av din tid för att få reda på vad och hur CRM kan vara ett viktigt stöd i ditt GDPR-arbete.

Få kontroll över företagets personuppgifter

De första du behöver göra för att efterleva den nya dataskyddsförordningen är att klartlägga alla personuppgifter som du har och dokumentera varför du samlar in, hanterar och sparar dessa uppgifter. För att hjälpa dig har vi skapat en enkel checklista. 

 

 

Stockholm eller Göteborg

Göteborg 
26 april för potentiell kund
17 maj för kund

Stockholm
16 maj för kund

Vad är GDPR?

Den nya europeisk dataskyddsförordning vid namn GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft i maj 2018. Denna förordning kommer att förändra sättet ditt företag samlar in, lagrar och använder persondata på.

GDPR är den största förändringen i EUs personskyddslag på 20 år. Den gör att den europesiak lagstiftningen om dataskydd är i linje med nuvarnde teknologier. GDPR kräver att organisationer respekterar och skyddar personuppgfiter och ålägger nya regler för företag som erbjuder varor och tjänster till EU-medborgare.

Hur påverkar GDPR ditt företag?

Läs vår nya guide och få inblick i hur GDPR kommer förändra sättet att hantera kundinformation i framtiden.