Anmäl dig till Thrive - en serie av innehåll skapat för att hjälpa dig att omvandla dina relationer till intäkter. 

Förbättra hela kundupplevelsen med hjälp av SuperOffice CRM

Skapa nöjdare kunder och underlätta för alla medarbetare genom att digitalisera era processer. Med SuperOffice CRM samlas all kommunikation på ett ställe, vilket säkerställer att ni kan leverera bästa möjliga service i varje kund- och medlemsdialog. Skapa bättre underlag för att arbeta proaktivt med försäljning och få full kontroll över processerna kring nyförsäljning och omförhandling av avtal. 

 

SUPEROFFICE CRM FÖR HSB

 • Icon

  Kund- och medlemsöversikt

  En heltäckande och transparent översikt över viktig information relaterad till era kunder och medlemmar. All kommunikation samlade på ett ställe gör att ni kan ge den bästa servicen vid varje kund- och medlemsdialog. Det interna samarbetet blir smidigare när alla kan ta del av tidigare händelser mellan kunder, medlemmar och kollegor.

 • Icon

  Ärendehantering

  SuperOffice hjälper er att effektivisera hanteringen av kundförfrågningar, kundtjänstärenden eller till exempel AVI-frågor. Öka kundnöjdheten genom att säkerställa snabba responstider. Varje förfrågan tilldelas automatiskt ett unikt ärendenummer och all relaterad kommunikation spåras till detta nummer. Minimera manuellt arbete och automatisera skapandet av förvaltningsrapporter till styrelsen.

 • Icon

  Hantering av avtal

  Effektivisera processerna kring nyförsäljning och omförhandling av avtal. Få tillgång till information om vilka avtal kunden har, vad avtalet omfattar och när i tiden det är dags för avtalsförnyelse. Skapa bättre underlag för att arbeta proaktivt med försäljning och skapa ett flödet för signering av dokument och avtal med hjälp av digitala signaturer.

 • Icon

  PM-integration

  Förbättra kundupplevelsen genom att alla på företaget kan få snabb tillgång till relevant information om kunderna och medlemmarna. Dubbelarbete med att registrera samma information på flera ställen är ett minne blott. Genom vår standardintegration kan SuperOffice CRM integreras med kund- och medlemssystemet PM.

 • Icon

  Mäta och följa upp

  Det är lätt och smidigt att mäta, följa upp, och analysera på ärenden, aktiviteter eller affärsmöjligheter för att kunna fatta bättre beslut. I SuperOffice kan ni med hjälp av dashboards enkelt följa era uppsatta mål. Genom rätt fokus säkerställer ni proaktivitet för att skapa ökad kundnöjdhet.

 • Icon

  Marknadskommunikation

  Målinriktad bearbetning mot kunder och medlemmar via e-postutskick. Målgruppslistor skapas enkelt baserat på en mängd olika kriterier och e-postadresserna är tillgängliga direkt via SuperOffice CRM. Via rapporter ges insikt i hur resultaten kan optimeras.

Tack vare SuperOffice CRM har vi fått full kontroll över våra kunder och medlemmar, vilket gör att vi kan leverera bästa möjliga kundservice

Sofie Roy   Vice VD, HSB Stockholm

HSB föreningar som använder
SuperOffice CRM

HSB Göteborg

HSB MälarDalarna

HSB Norr

HSB Stockholm

HSB Norra Stor-Stockholm

HSB Södermanland

HSB Södertörn

HSB Södra Norrland

HSB Uppsala

HSB Östra

DEMO

Vår härliga medarbetare Jonas har mångårig erfarenhet av att arbeta tillsammans med HSB. Det är han som under denna demo kommer att dela med sig av och visa hur andra föreningar har dragit nytta av SuperOffice CRM för att digitalisera sina affärsprocesser. 

Under demon kommer Jonas bland annat att visa:

 • Hur enkelt och smidigt det blir för alla anställda när all information om kunder och medlemmar samlas på ett ställe. 
 • Hur ni kan öka kundnöjdheten genom att säkerställa snabba responstider vid kundföfrågningar
 • Hur ni får full kontroll över hanteringen av era avtal
 • Hur ni kan förbättra kundupplevelsen genom att alla medarbetare får tillgång till relevant information från ert kund- och medlemssystem PM direkt i SuperOffice. 
 • Hur ni kan mäta och följa upp utifrån de mål och kriterier som är viktiga för er för att kunna fatta välgrundande beslut baserat på data (inte magkänsla)
 • Hur ni kan arbeta med målinriktade digitala utskick till era kunder och medlemmar direkt från SuperOffice CRM. 

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar Jonas dig inom kort!