Anmäl dig till Thrive - en serie av innehåll skapat för att hjälpa dig att omvandla dina relationer till intäkter. 

SuperOffice CRM integrerat med ditt Visma-ekonomisystem

SO_crm+erp_2_1200x628.png

Det finns många fördelar med att integrera Visma med SuperOffice CRM. I denna artikel kommer vi att presentera 6 viktiga anledningar till hur en integration positivt påverkar dina dagliga affärsprocesser.

Det är mycket vanligt att företag behåller sin produkt- och prisinformation i ekonomisystemet och all kundrelaterad information i CRM-systemet.

Anledningen till att CRM- och ekonomisystemet skiljer sig ifrån varandra är att de två systemen stöder olika affärsprocesser. De är byggda annorlunda och har olika fördelar.

Ditt ekonomisystem är ett back-office-system. Det automatiserar och hanterar back-office-aktiviteter, såsom redovisning, inköp, prissättning, transaktioner och rapporter.

CRM däremot är ett front office-system som effektiviserar kundinteraktioner, pipeline-hantering, kundservice och administration av kundinformation.

Båda systemen hjälper kunderna. Båda systemen förbättrar produktiviteten och effektiviserar processerna. Båda systemen fungerar bra var och en för sig, men du får en högre avkastning när de två integreras.

Fördelarna med att integrera SuperOffice CRM med Visma

Att integrera båda systemen ger inte bara användarna en bättre kundupplevelse, utan effektiviserar också hur alla inom företaget arbetar.

Här är de 6 främsta anledningarna till att du bör integrera de två systemen:

1. Spara tid och öka produktiviteten

Att upprepa samma manuella uppgift gång på gång är trist, tidsödande och har dessutom en negativ inverkan på produktiviteten. Genom att integrera ditt Visma ekonomisystem med SuperOffice CRM behöver du inte ange samma information i mer än ett system.

2. Minska antalet fel i databasen

När du utför samma rutinuppgift mer än en gång är chansen stor att det uppstår fel. Det är lätt hänt att av misstag kopiera och klistra in information i fel fält Att minska de potentiella felkällorna innebär att du minimerar risken för fel.

3. Skapa smartare offerter

Det här är en situation som många är bekanta med: en säljare måste först skapa en offert i ett system och använda ett annat system för att spåra och hantera en försäljningsmöjlighet. När den slutliga offerten ska skapas behöver båda systemen användas och säljaren måste mata in samma information på nytt för att skapa en order.

Det är en mycket tidskrävande rutin och kan i förlängningen resultera i en dålig kundupplevelse.

4. Ge säljarna bättre förutsättningar med bättre verktyg

När säljarna inte slösar bort tiden med att lägga energi på systemen, kan de fokusera på att hitta och arbeta med nya försäljningsmöjligheter. Föreställ dig själv hur många fler avslut som kan hinnas med om processerna automatiserades.

5. Gör kundservice ännu bättre

Ge kundservicemedarbetarna tillgång till all relevant kundinformation på ett ställe. Då slipper de logga in i flera system eller fråga kollegor för att få tag på grundläggande kundinformation. Med rätt verktyg kan du ge kunderna snabbare och bättre service.

6. Skapa en bättre kundupplevelse

Framgång i affärer handlar ofta om förmågan att erbjuda dina kunder en bättre kundupplevelse än konkurrenterna. Det betyder att det måste vara enkelt och professionellt att göra affärer med dig.

Detta kan bara uppnås genom att avdelningarna arbetar tillsammans. När alla har tillgång till information och kan utföra sina uppgifter effektivt brukar den övergripande kundupplevelsen förbättras avsevärt.

Dessa exempel skrapar bara ytan när det gäller utmaningar som ditt företag skulle kunna möta utan en koppling mellan ekonomisystemet och CRM-systemet.

Hur integrerar du SuperOffice CRM med ditt Visma ekonomisystem?

Genom en integration skapas ett dataflöde, en synkroniseringsmotor kopierar regelbundet kunduppgifter mellan Visma och SuperOffice CRM, vilket gör att båda systemen innehåller samma data.

Det finns färdiga integrationsmoduler mellan Visma och SuperOffice CRM.

Kontakta din kontakt på Traventus för att få mer information.