I denna video

Urvalsfunktionen i SuperOffice är en guldgruva för att kunna vrida och vända på informationen i din SuperOffice-lösning.

Vi visar bland annat:

  • Hur du skapar olika typer av urval, statiska, dynamiska och kombinerad
  • Hur du skapar urval av företag, försäljning, projekt och uppföljningar

  • Hur du skapar aktiviteter knutna till urval

  • Hur du på ett smart sätt använder minikortet när du arbetar med urval

  • Hur du kan visualisera dina urval i din dashboard

Presenteras av Markus Östman