Integritetscenter

När du väljer SuperOffice kan du lita på att dina uppgifter är i tryggt förvar, din integritet skyddad och att våra produkter och tjänster följer gällande lagar och regler samt vedertagen praxis. Detta integritetscenter är till för alla som vill veta mer om hur vi värnar om och stödjer säkerhet, integritet, efterlevnad och öppenhet i alla våra produkter och tjänster i molnet.

Styrning, risk och efterlevnad

På SuperOffice arbetar vi målmedvetet för att säkerställa integritet, säkerhet och öppenhet. Det här avsnittet ger en översikt över vår styrningsmodell och de policyer och rutiner som garanterar att alla våra anställda samverkar för att uppnå dessa mål. För att skydda våra kunders uppgifter på bästa möjliga sätt verkar SuperOffice i enlighet med de rättsliga krav som fastställts av Europeiska unionen samt med lokal lagstiftning.

Åtgärder för säkerhet i molnet

Säkerheten för din data i molnet är av yttersta vikt för oss. Det här avsnittet ger en översikt över de omfattande säkerhetsåtgärder och kontroller som skyddar molnlösningen SuperOffice CRM Online.

App Store och API:er

Eftersom appar är en viktig del av SuperOffice-ekosystemet testas alla appar i vår App Store och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM API:er.

GDPR och SuperOffice-produkter

GDPR har en betydande inverkan på hur företag samlar in, lagrar, behandlar och skyddar personuppgifter. Det innebär att alla affärsenheter i ett företag, som marknadsföring, försäljning och kundservice, måste hantera personuppgifter på ett mer professionellt sätt och i enlighet med rättsligt bindande bestämmelser till skydd för integriteten.

Öppenhet och juridisk information

Säkerheten för dina data i molnet är av yttersta vikt för oss. Det här avsnittet beskriver aktuella säkerhetsåtgärder mellan SuperOffice AS och Visma ITC, vår hostingpartner.