App Store och API:er

Partner och appar är en del av SuperOffice-ekosystemet. I det här avsnittet beskrivs hur vi säkerställer att alla appar i vår App Store testas och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM Onlines API.

Kvalitetssäkring av SuperOffice App Store

Alla applikationer i SuperOffice App Store testas och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM Onlines API. Testerna omfattar följande områden:

  • SuperOffice CRM Onlines autentiseringspolicyer och efterlevnad
  • SuperOffice API-efterlevnad
  • Prestandatester
  • Last och balansering
  • Säkerhet

Alla tredjepartsapplikationer har åtkomst till kundinformation via SuperOffice API. SuperOffice har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga App Store-partner för att säkerställa deras behandling av personuppgifter. Dessutom måste App Store-partner teckna ett databehandlingsavtal direkt med kunden som del av deras avtal.

Öppenhet

Läs om varför öppenhet ligger till grund för alla rätts-, säkerhets-, underhålls- och lagringsrelaterade åtgärder i SuperOffice.

Styrning

Läs om hur SuperOffices styrningsmodell, riskhanteringspolicyer och efterlevnadsrutiner säkerställer dataskyddet.

GDPR och CRM

Läs om hur SuperOffice CRM kan hjälpa dig att behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR.