App Store och API:er

Partner och appar är en del av SuperOffice-ekosystemet. I det här avsnittet beskrivs hur vi säkerställer att alla appar i vår App Store testas och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM Onlines API.

Kvalitetssäkring av SuperOffice App Store

Alla applikationer i SuperOffice App Store testas och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM API. Testerna omfattar följande områden:

  • SuperOffice CRM autentiseringspolicyer och efterlevnad
  • SuperOffice API-efterlevnad
  • Prestandatester
  • Last och balansering
  • Säkerhet

Alla tredjepartsapplikationer har åtkomst till kundinformation via SuperOffice API. SuperOffice har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga App Store-partner för att säkerställa deras behandling av personuppgifter. Dessutom måste App Store-partner teckna ett databehandlingsavtal direkt med kunden som del av deras avtal.

Något du undrar över?

Om du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss