App Store och API:er

Partner och appar är en del av SuperOffice-ekosystemet. I det här avsnittet beskrivs hur vi säkerställer att alla appar i vår App Store testas och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM Onlines API.

Kvalitetssäkring av SuperOffice App Store

Alla applikationer i SuperOffice App Store testas och certifieras när det gäller kvalitet, säkerhet och efterlevnad av SuperOffice CRM Onlines API. Testerna omfattar följande områden:

 • SuperOffice CRM Onlines autentiseringspolicyer och efterlevnad
 • SuperOffice API-efterlevnad
 • Prestandatester
 • Last och balansering
 • Säkerhet

Alla tredjepartsapplikationer har åtkomst till kundinformation via SuperOffice API. SuperOffice har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga App Store-partner för att säkerställa deras behandling av personuppgifter. Dessutom måste App Store-partner teckna ett databehandlingsavtal direkt med kunden som del av deras avtal.

Något du undrar över?

Om du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss

 • Icon

  Öppenhet

  Läs om varför öppenhet ligger till grund för alla rätts-, säkerhets-, underhålls- och lagringsrelaterade åtgärder i SuperOffice.

 • Icon

  Styrning

  Läs om hur SuperOffices styrningsmodell, riskhanteringspolicyer och efterlevnadsrutiner säkerställer dataskyddet.

 • Icon

  GDPR och CRM

  Läs om hur SuperOffice CRM kan hjälpa dig att behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR.