Öppenhet och juridisk information

Läs våra allmänna användarvillkor, juridiska avtal och policyer för användning av vår molntjänst – SuperOffice CRM Online.

Relationer – personliga eller affärsmässiga – bygger på förtroende. Och öppenhet är en förutsättning för förtroende. Det är därför SuperOffice tar detta på största allvar. Vi är väl medvetna om att när du anförtror oss dina CRM-data och program för att stödja dina viktigaste affärsprocesser inom marknadsföring, försäljning och kundservice måste vi ständigt arbeta för att förtjäna och behålla ditt förtroende.

I det här avsnittet hittar du en översikt över våra mål, vår kultur och specifika åtgärder för att bygga förtroende och skapa öppenhet.

Avtal och policyer

Nedan får du tillgång till viktiga dokument och kan utforska innehållet i våra användarvillkor, juridiska avtal och policyer.

CRM Online Abonnemangsavtal (MSA)

Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA), Uppdaterad 1 april 2022

List of pre-approved sub-Processors (på engelska), Uppdaterad 16 mars 2023

SuperOffice CRM Onsite Abonnemangsavtal

Integritetspolicy

SuperOffice App Store Terms of Use (på engelska)

Public Facing Services Policy (på engelska)

Data Mirroring Service (på engelska)

Expander Services (på engelska)

Ramavtale för SuperOffices Företagstjänster (MACS)

DPA/NDA for Support & Consulting Services (på engelska), Uppdaterad 1 april 2022

List of sub-Processors Services (på engelska), Uppdaterad 20 oktober 2020

Geografiskt område

Molntjänsten SuperOffice CRM Online är framför allt tänkt att användas i Europa. Detta hänger främst samman med att de viktigaste datacentralerna är placerade i Norge och att schemalagt underhåll tidsmässigt är optimerat för kunder och användare i de europeiska tidzonerna.

Dessutom är molntjänsten SuperOffice CRM Online anpassad till och uppfyller kraven i EU: s allmänna dataskyddsförordning när det gäller lagring och hantering av personuppgifter.

Öppenhet

Serverinfrastrukturen bygger på säkra och publika molnlösningar. Vi använder oss av datacenter som är utrustade av Visma IT & Communications. Databehandlingen sker i enlighet med nedanstående insynslista och följer lokala europeiska regler och krav när det gäller dataintegritet. För att uppfylla nationella lagkrav tillhandahålls dessutom separat datalagring i Norge

 • Låst, larmat och övervakat 24/7.
 • Yttre och inre videoövervakning och möjlighet att spåra tillträde till lokalerna.
 • Redundant klimatkontroll med miljöövervakning av gas, fukt, värme och vatten.
 • Brandlarm med automatisk brandsläckningsutrustning.
 • Avbrottsfri strömförsörjning som testas regelbundet mot fiktiva strömavbrott.

För publika molnlösningar använder vi leverantörens datacenter för datalagring. Centren är i funktion dygnet runt och garanterar oavbruten drift tack vare skydd mot strömavbrott, fysiska intrång och nätverksavbrott. Datacentren följer erkända industristandarder för fysisk säkerhet och tillförlitlighet.

Insynslista – datacenter

SuperOffice lagrar och behandlar molnbaserade CRM-data vid följande datacenter.

Företag

Stad, land

Behandlande land

Typ och beskrivning av tjänst

Hantering av integritet och säkerhet

SuperOffice AS

Oslo, NO

Oslo, NO

Leverantör av molntjänst. SuperOffice CRM Online erbjuder funktioner för grundläggande CRM samt specialiserade funktioner för marknadsföring, försäljning och service.

GDPR-revision av PWC.

Juridiska avtal certifieras av advokatbyrån Foyen Torkildsen.

Visma ITC ISO27001-certifikat.

Visma ITC

Oslo, NO

Oslo, NO

Hostingleverantör. Hosting och drift av alla servrar och infrastruktur för SuperOffice CRM Online.

ISO certifikat för ISO9001 och ISO27001. ISO27018 under 2018.

ISAE3402-revisionsrapport kan fås på begäran.

Mailgun Inc.

USA

Frankfurt, Germany in E 

Leverantör av e-posttjänst. Massutskick via e-post (kampanjer) som genereras från SuperOffice CRM lagras i 24 timmar (för återutskick).

EU Standard Contract Clauses (SCC)

https://www.mailgun.com/gdpr/

Microsoft Inc.

USA

Primärt datacenter i Nederländerna

 

Sekundärt datacenter i Irland.

Leverantör av dokumentlagring. Alla dokument lagrade i SuperOffice CRM Online lagras i en Microsoft Azure-tjänst.

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/cloudservices/azure

 

Microsoft Inc.

USA

Västeuropa

Office365 används för dokumenthantering i SuperOffice CRM Online

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/cloudservices/azure

Google Inc.

USA

Västeuropa

G Suite används för dokumenthantering i SuperOffice CRM Online

https://www.google.com/cloud/security/

 

InfoBridge Software BV

S´Hertogenbosch, NL

Västeuropa

Erbjuder kalendersynkronisering mellan SuperOffice CRM Online och diverse olika kalendersystem

Finns på Microsoft Azure-plattformen.

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/cloudservices/azure

App Store-partner

AppStore-partnerns land

AppStore-partnerns land

Tillhandahåller tredjepartsappar och -integrationer – baserade på SuperOffice CMR Online API:er

Beskrivs i användarvillkoren och databehandingsavtalet mellan kund och partner.

 

Tjänstens tillgänglighet

SuperOffice strävar efter att ha alla tjänster i full funktion dygnet runt alla dagar. Systemunderhåll kan dock leda till kortare driftsavbrott. Systemunderhåll utförs regelbundet för att ge våra kunder bästa möjliga prestanda, säkerhet och stabilitet. Vårt underhållsschema är utformat så att avbrotten under normal kontorstid minimeras.

För närvarande följer SuperOffice följande schema (alla tider är CET +1):

 • Systemunderhåll: Operativsystempatchar, uppdateringar, omkonfiguration av programvara till backend-system. Detta schemaläggs till varannan veckas fredag mellan 00:00 och 06:00.
 • Applikationsunderhåll: Uppgraderingar av SuperOffice applikationsprogramvara schemaläggs till månadens tredje vecka på tisdagar klockan 22:00 (10 % av kunderna) och resterande kunder följande fredag klockan 22:00.
 • Omstart av servrar: Servrar startas om varje natt klockan 02:00, vilket ger ett tillfälligt avbrott i förbindelsen till systemet (1–3 sekunder). Vanligen loggas användarna automatiskt in på nytt.
 • Microsoft-uppdateringar: Microsoft släpper säkerhetsuppdateringar en gång i månaden. Dessa uppdateringar schemaläggs till andra fredagen i varje månad mellan 00:00 och 06:00.
 • Uppgradering av infrastruktur: Uppgraderingar av datacenter, maskinvara, elsystem, nätverk utförs vid behov mellan lördag 20:00 och söndag 06:00.
 • Akuta patchar: Akuta säkerhetsuppdateringar och liknande installeras vanligen efter normal kontorstid, omkring klockan 18:00.

Driftsavbrottet för den enskilda kunden varierar beroende på typ av åtgärd/uppdatering. Normalt blir det ett kortare avbrott för användaren (några sekunder), följt av automatisk inloggning. Avbrotten överstiger sällan 30 minuter.

Allt schemalagt underhålls anges tydligt på användarens inloggningsskärm minst 24 timmar i förväg.

Kritiska korrigeringar kan meddelas på användarens inloggningsskärm minst 24 timmar i förväg om de behövs för att upprätthålla tjänstens stabilitet.

Ovan beskrivna underhållsscheman är utformade för att stödja kunder och användare av våra tjänster i Europa på bästa möjliga sätt. Användning av tjänsten utanför Europa omfattas av samma underhållsplaner, vilket innebär att underhåll kan ske under normal arbetstid i Asien samt i Nord- och Sydamerika.

Statussida

Alla schemalagda driftsavbrott meddelas minst 24 timmar i förväg. Information om systemstatus och schemalagda driftsavbrott visas på respektive användares inloggningsskärm samt på statussidan: status.superoffice.com.

Något du undrar över?

Om du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss