Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

För oss på SuperOffice handlar allt om att omvandla ord till handling. Vi vill inte bara prata om hur vi kan förbättra framtiden för miljön och samhället, vi vill agera på det.

Steg för steg tänker vi bidra till hållbarhet genom att bli koldioxidnegativa, främja mångfald och alltid vara transparenta när det gäller vårt agerande.

SUPEROFFICES HÅLLBARHETSVISION

Framgång börjar med en plan. Det är därför vi på SuperOffice har utsett en speciell hållbarhetskommitté och kartlagt vår hållbarhetsvision och våra hållbarhetsmål. SuperOffices hållbarhetspolicy tar upp hur vårt företag, våra medarbetare och våra val bidrar till att minska klimatförändringarna och uppfylla UNGC-målen. Vi samarbetar endast med partners som aktivt arbetar med att minska utsläppen. Med detta initiativ vill vi inspirera andra aktörer i programvarubranschen att följa vårt exempel.

"Vår hållbarhetsstrategi har varit inriktad på vissa målområden där vi kan ha en verkligt positiv inverkan på oss själva, våra kunder och vår miljö. Under de senaste åren har SuperOffices hållbarhetskommitté lagt en stark grund för hanteringen av de frågor som berör dessa nyckelområden. Jag ser fram emot att leda vårt hållbarhetsarbete och är stolt över att kunna presentera vår första hållbarhetsrapport för kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter."

Erlend Mohus, Strategy Manager and Head of Sustainability

Partner med Plant-for-the-Planet

Vi har alla ett ansvar för att skydda vår värld. Det gör att vi SuperOffice är stolta över att samarbeta med Plant-for-the-Planet, en stiftelse som arbetar med utplantering av träd för att kompensera för våra koldioxidutsläpp.

Förutom utplantering av träd stöder SuperOffice Plant-for-the-Planet Academies och kontinuerligt mentorskap av utbildade klimaträttviseambassdörer. Genom vårt utökade samarbete med Plant-for-the-Planet bidrar SuperOffice till att ge barn möjlighet att bana väg när det gäller skyddet av vår miljö och att skapa bestående förändringar.

"Vi tar hållbarhet på allvar. Det är ett genuint åtagande. Det handlar inte om att vara trendig. Det handlar om att förändra."

Gisle Jentoft, CEO

”DO STUFF THAT MATTERS”: gratis CRM för ideella organisationer

Vi tror på att förenkla livet för andra och hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade. Därför lanserade vi vårt Do Stuff That Matters-program.

Programmet Do Stuff That Matters erbjuder utvalda ideella organisationer kostnadsfri tillgång till vår SuperOffice CRM Online-lösning för upp till tio användare. Med utgångspunkt från en uppsättning kriterier väljer vi två gånger om året ut organisationer verksamma på våra marknader. De utvalda organisationerna får upp till fem dagars gratis rådgivning med våra främsta experter som hjälper dem att komma igång.

Vårt mål är att göra verklig skillnad genom att skapa en effektivare och mer strukturerad arbetsprocess för organisationer som dessa.

Några av de organisationer vi stödjer idag är World Childhood Foundation, Protect Our Winters, Hanseatic Help och Stiftelsen Sykehusbarn.

För att ansöka, mejla till info@superoffice.com och ange organisationens namn, kontaktinformation och en sammanfattning av era behov och hur ett CRM-system skulle kunna hjälpa er.

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Vi arbetar aktivt för att jämna ut könsfördelningen i företaget som helhet för att säkerställa att max 60 % av medarbetarna är endera män eller kvinnor. Vi bygger också programvara som tar hänsyn till eventuella funktionsvariationer och utmaningar som gäller för våra kunder. Genom att aktivt arbeta med WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och utforma användargränssnitt som svarar mot behoven hos personer med funktionsvariationer kan vi erbjuda en lösning som passar alla typer av användare.

SuperOffice ambassadörer

På SuperOffice vet vi att vi är starkare tillsammans. Vi ställer oss bakom positiva förebilder och hjälper till att förstärka de budskap vi tror på.

Vi är stolt sponsor av det norska tennisproffset Casper Ruud, som gång på gång har visat att det som skapar en mästare är hårt arbete och inställningen att ingenting är omöjligt. Vi tar oss an utmaningar tillsammans och strävar alltid efter att nå nästa nivå – både som individer och som ett team.

Vi har så här i början av 2023 glädjen att meddela att vi har lagt till ytterligare en idrottare och förebild som medlem i vårt team. Nicolai Budkov Kjær tillhör nästa generations topptennisspelare och avslutade säsongen 2022 med imponerande bedrifter i bagaget. Vi är så stolta över att Nicolai nu ingår i vårt team och ser fram emot att samarbeta med honom!

UPPFÖRANDEKOD

Företag lämnar avtryck vilket ställer krav på försiktighet. Därför tar vi vår uppförandekod på största allvar. Vi har slagit fast tydliga riktlinjer för att göra det möjligt för våra medarbetare och affärspartners att fatta sunda etiska beslut. Självklart följer vi även gällande lagar och förordningar samt har nolltolerans mot alla typer av korruption.

TRANSPARENCY ACT

Transparency Act är en princip som säkerställer att norska företag av en viss storlek följer god affärsetik och att företag genomför due diligence-bedömningar, vilket innebär att vi på SuperOffice måste bedöma vår egen verksamhet, vår leveranskedja och våra affärspartners.

På SuperOffice är detta något vi mer än gärna gör som en del av vår årliga förvaltningscykel med hjälp av våra ekonomi- och hållbarhetsteam. Mer information kan fås på begäran.