• Etik

    Vårt mål är att principer om etik och integritet ska tillämpas i praktiska frågor och problem som våra medarbetare och partners möter i vardagen. Vi ger klara riktlinjer för att göra det möjligt för våra medarbetare och affärspartners att fatta etiskt riktiga beslut.

  • Efterlevnad av regler och lagar och etiska krav

    Vi strävar efter att efterleva alla gällande lagar och förordningar. Vi strävar efter att agera på ett etiskt, hållbart och socialt ansvarsfullt sätt. Respekt för mänskliga rättigheter är en integrerad del av vår värdegrund och vårt företags sociala ansvar (CSR). Vi tror också på att starkt ägarskap i förhållande till efterlevnad och etik på alla nivåer i företaget är avgörande för att skydda vår integritet.

  • Motverkande av korruption

    Korruption finns, i varierande utsträckning, i alla länder och på alla marknader. SuperOffice har en nolltoleranspolicy i förhållande till korruption och vi kommer att bidra till att bekämpa korruption på utsatta marknader genom ett systematiskt och ansvarsfullt agerande.