Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Riktlinjer för affärsmässigt uppförande

Vi har högt ställda etiska förväntningar på våra medarbetare och våra affärspartners och dessa förväntningar uttrycks som principer för god affärsetik i vår uppförandekod.

Etik

Vårt mål är att principer om etik och integritet ska tillämpas i praktiska frågor och problem som våra medarbetare och partners möter i vardagen. Vi ger klara riktlinjer för att göra det möjligt för våra medarbetare och affärspartners att fatta etiskt riktiga beslut.

Efterlevnad av regler och lagar och etiska krav

Vi strävar efter att efterleva alla gällande lagar och förordningar. Vi strävar efter att agera på ett etiskt, hållbart och socialt ansvarsfullt sätt. Respekt för mänskliga rättigheter är en integrerad del av vår värdegrund och vårt företags sociala ansvar (CSR). Vi tror också på att starkt ägarskap i förhållande till efterlevnad och etik på alla nivåer i företaget är avgörande för att skydda vår integritet.

Motverkande av korruption

Korruption finns, i varierande utsträckning, i alla länder och på alla marknader. SuperOffice har en nolltoleranspolicy i förhållande till korruption och vi kommer att bidra till att bekämpa korruption på utsatta marknader genom ett systematiskt och ansvarsfullt agerande.

Läs mer

Våra riktlinjer för affärsmässigt uppförande gäller för alla vi har kontakt med - våra anställda, leverantörer, partners och kunder. Klicka på en av länkarna nedan för att läsa mer.

Ladda ner uppförandekoden
Ladda ner uppförandekoden för SuperOffice-leverantörer