Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 Illustration stjärnor

CRM-programvara med fokus på integritet

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen – The General Data Protection Regulation (GDPR) – i kraft. Lagen innebär att företag måste följa nya och strängare regler för hantering av personuppgifter, för att inte riskera höga böter. SuperOffice CRM innehåller nya GDPR-funktioner som hjälper dig att hantera och administrera företagets rättsliga grund och syfte med att lagra och behandla personuppgifter.

Lagra och administrera rättslig grund

Enligt den nya lagen måste företag ange motiv för att lagra personuppgifter. I vissa fall måste detta också dokumenteras. Använd SuperOffice CRM för att registrera den rättsliga grund du har för varje enskild kontaktperson i företagets databas och hur den inhämtades (var, när och av vem).

 Illustration moln
Glad kvinna på kontoret

Låt dina kontaktpersoner styra vilken information de önskar få från dig

Få full kontroll på vilket innehåll en kontaktperson har tackat ja till. Skräddarsydda funktioner säkerställer att du inte skickar e-postmarknadsföring till personer som inte har gett sin tillåtelse till att göra det.

Rapportera och hantera dataintrång

Det är företagets ansvar att säkerställa att personuppgifter förblir privata. Om ett dataintrång skulle ske som kan ha inverkan på enskilda individers personuppgifter måste det enligt den nya dataskyddsförordningen rapporteras och hanteras omedelbart. Via verktyget SuperOffice Service kan du effektivt upptäcka och hantera denna typ av händelser på ett snabbt och professionellt sätt.

Bestäm vem som kan se vad

Att dela information är kärnan i en CRM-lösning, men av integritetsrättsliga skäl kan det finnas information som inte bör vara tillgänglig för alla inom företaget. Nya funktioner gör att du enkelt kan skapa regler för vem som kan se vilken information och hur informationen får användas.

 Illustration ring av stjärnor

Skapa tillit och öppenhet

Med skräddarsydda integritetsfunktioner i SuperOffice CRM får du hjälp att uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen. Du visar att du tar individers skydd av personuppgifter på största allvar. Det gör att du kan skapa långsiktiga och starka kundrelationer baserade på tillit.

CRM-systemet som är GDPR-redo

Behöver du inspiration för att få ditt företag att växa med CRM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – fyllt med praktiska tips som ger dig nya insikter och inspiration.