CRM-programvara med fokus på integritet

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen – The General Data Protection Regulation (GDPR) – i kraft. Lagen innebär att företag måste följa nya och strängare regler för hantering av personuppgifter, för att inte riskera höga böter. SuperOffice CRM innehåller nya GDPR-funktioner som hjälper dig att hantera och administrera företagets rättsliga grund och syfte med att lagra och behandla personuppgifter.

Hantering av rättslig grund

Lagra och administrera rättslig grund

Enligt den nya lagen måste företag ange motiv för att lagra personuppgifter. I vissa fall måste detta också dokumenteras. Använd SuperOffice CRM för att registrera den rättsliga grund du har för varje enskild kontaktperson i företagets databas och hur den inhämtades (var, när och av vem).

Hantering av prenumerationer

Låt dina kontaktpersoner styra vilken information de önskar få från dig

Få full kontroll på vilket innehåll en kontaktperson har tackat ja till. Skräddarsydda funktioner säkerställer att du inte skickar e-postmarknadsföring till personer som inte har gett sin tillåtelse till att göra det.

Åtkomsthantering

Bestäm vem som kan se vad

Att dela information är kärnan i en CRM-lösning, men av integritetsrättsliga skäl kan det finnas information som inte bör vara tillgänglig för alla inom företaget. Nya funktioner gör att du enkelt kan skapa regler för vem som kan se vilken information och hur informationen får användas.

Incidenthantering

Rapportera och hantera dataintrång

Det är företagets ansvar att säkerställa att personuppgifter förblir privata. Om ett dataintrång skulle ske som kan ha inverkan på enskilda individers personuppgifter måste det enligt den nya dataskyddsförordningen rapporteras och hanteras omedelbart. Via verktyget SuperOffice Service kan du effektivt upptäcka och hantera denna typ av händelser på ett snabbt och professionellt sätt.

Tilläggsfunktioner CRM-systemet som är GDPR-redo

Skydda och administrera dina kontaktpersoners personuppgifter. Gör det enklare att skapa ännu starkare relationer baserade på tillit och att öka antalet lojala kunder och ambassadörer för ditt företag.

  • ”Privacy by design” – fokus på integritet hela vägen

    Integritet är inte längre något som kan läggas till i en existerande applikation eller programvara. Integritet är en central del av arkitekturen och funktionaliteten. Du kan vara säker på att vi lägger fokus på integritet i alla faser av våra utvecklingsprocesser.
  • Säker lagring (ISO 27001)

    GDPR ställer stränga krav på säker lagring av personuppgifter och hänvisar till ISO 27001-certifiering, för att säkerställa att informationssäkerhet tas på allvar på alla nivåer i organisationen. Data som lagras i SuperOffice CRM Online – vår molnlösning – skyddas av ett ISO 27001-certifierat Information Security Management System. Alla uppgifter lagras i Europa.
  • Massuppdatering

    När du importerar stora datamängder till SuperOffice CRM kan du använda den här funktionen för att göra dina data ”GDPR-redo”.

Prova SuperOffice CRM och integritetsfunktionerna gratis idag