Flexibla installationsmöjligheter

Olika företag har olika behov. Därför menar vi att en CRM-lösning behöver vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig efter verksamhetens behov och inte tvärtom. För oss är flexibilitet likställt med att kunna erbjuda dig en lösning som kan anpassa sig och utvecklas i takt med din verksamhet.

  • Lokal installation

    Du kan välja att installera SuperOffice CRM lokalt, i din egen interna IT-miljö. Det betyder att det är företagets egen hårdvara som används och administration, säkerhet och kontroll över system och data sköter ni själva.

  • Hos extern partner

    Om du redan anlitat en extern partner för drift av företagets affärsapplikationer, kan du givetvis välja att installera SuperOffice CRM hos samma partner.

  • I molnet

    SuperOffice CRM Online är vår molntjänst. Med denna lösning tar vi ansvar för hosting, säkerhetskopiering och uppgraderingar o.s.v. Du får mer tid över att fokusera på kärnverksamheten istället för att bekymra dig för IT-driften. SuperOffice CRM Online erbjuds i abonnemangsform, per användare per månad. Det ger dig flexibiliteten att lägga till extra användare vartefter företaget växer, utan att behöva investera i dyr IT-infrastruktur. Du kan känna dig trygg med att din information är lagrad i vårt förstklassigt tillförlitliga och säkra datacenter och att du alltid har tillgång till funktionerna i SuperOffice CRM – var som helst, när som helst.

6,000 kunder - och vi blir fler

3 enkla sätt att nå oss

Ynglingagatan 14
113 47 Stockholm

+46 8 522 33 800