Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

SuperOffice CRM skapar tydlighet och är väldigt lätt att använda

Peter Rydebrink Managing Director

Utmaning

Euromekanik är ett oberoende teknik- och handelsföretag som samarbetar med utländska tillverkare i världsklass av utrustning för processindustrin.

De är tekniska rådgivare och säljare av komponenter och system som mäter, styr, reglerar och hanterar gaser, ånga och processvätskor på den svenska, norska och danska marknaden.

Med en komplex lösningsförsäljning som innefattar stora volymer av dokument som specifikationer, ritningar och kalkyler blev det en ohållbar situation för Euromekanik att ha två olika system att samla kundinformation i. Alla viktiga dokument om kunden sparades i pärmar och övriga dialoger med kunden sparades i ett annat system. Det fanns en risk att viktig dokumentation tappades bort, det var svårt att få en överblick över kunden och inte minst skapades ineffektivitet i organisationen med så mycket manuell hantering.  

För Euromekanik var det två parametrar som var extra viktiga vid val av CRM-system:

  • Systemet skulle vara intuitivt och enkelt för säljarna att arbeta med.
  • Lösningen skulle ge en full överblick över kunden och kunna hålla ihop all dokumentation kopplat till en försäljning, oavsett om dokumentationen kom från kunderna eller deras tillverkare.

SuperOffice är ett verktyg som våra säljare är nöjda med och tycker är kul att arbeta i, vilket är ett ovanligt epitet på ett CRM-system enligt min erfarenhet.

Peter Rydebrink

Lösning

Tack vare sättet som SuperOffice CRM är strukturerat på har en lösning skapats som passar Euromekaniks hantering av både dokument och försäljningar.

Försäljningsprocessen har implementerats i SuperOffice och alla i säljkåren kan arbeta enhetligt, vilket tidigare var en utmaning. De gör det enklare att kontinuerligt utvärdera och förbättra försäljningsarbetet.

I hela arbetet med SuperOffice har Euromekanik satt säljaren i fokus för systemet. "Hur kan CRM:et underlätta för säljkåren?" Det är har lett till att säljarna verkligen tycker att det är ett verktyg som är lätt och positivt att arbeta med. All viktig information om kunderna sparas alltid i SuperOffice och det är en stor fördel.

Resultat

Efter införandet av SuperOffice CRM upplever Euromekanik stora effektivitetsvinster. All information om kunden finns samlat på ett och samma ställe, vilket gör att det är lättare att hålla koll på kunder, dokument, potentiella försäljningar och merförsäljning.

Inga dokument hanteras analogt, utan allt finns sparat och tillgängligt i SuperOffice för alla medarbetare. Genom att informationen är så lättillgänglig kan vem som helst i organisationen uppdatera sig på kundens status och ge den service som efterfrågas. Det har medfört att de upplevs ännu proffsigare gentemot kund.

Viktigaste fördelarna

  • Lätt att använda och skapar ordning och reda
  • Ökad kontroll som leder till en bättre tydlighet och enkelhet i kundrelationen.
  • Tidsbesparingar som gör att de kan lägga mer tid på existerande och potentiella kunder
  • Underlag för att analysera försäljningsprocessen har blivit ännu bättre