Anmäl dig till Thrive - en serie av innehåll skapat för att hjälpa dig att omvandla dina relationer till intäkter. 

CRM har varit helt avgörande för att få alla processer på plats för oss som ny aktör

Henrik Markkanen Kundtjänstchef

Utmaning

TH1NG Internet AB är den nya tidens operatör som erbjuder smarta och säkra uppkopplade tjänster som bredband, larm och IoT-tjänster till privatkunder, företag, fastighetsägare och kommuner.

Företaget grundades av ett antal personer med bakgrund från teknikbolag som bland annat Bahnhof, Spotify och Telia.

När TH1NG startade sin verksamhet hade de baserat på tidigare erfarenheter en tydlig bild om att CRM skulle finnas med som en central del i verksamheten redan från dag ett.

Som ny aktör på en konkurrensutsatt marknad är det otroligt viktigt att ha nöjda kunder redan från början, så de kunde inte ta risken att börja småskaligt i Outlook för att sedan inse att situationen blev ohållbar. För att få struktur, kontroll och en slimmad organisation har det varit viktigt för TH1NG att skapa tydliga processer från början.

Kraftfulla funktioner och en uppsjö av möjligheter att anpassa SuperOffice CRM var avgörande faktorer för vårt val av system.

Henrik Markkanen

Lösning

Kundserviceavdelningen har sin egen definierade process och SuperOffice CRM är anpassat för att bli navet i verksamheten.

Via servicefunktionen i SuperOffice hanteras varje dag hundratals leveransärenden, från beställningar, upp- och nedgraderingar, flyttar och uppsägningar. Kunder får ett automatiskt svar med ett ärendenummer som gör det lätt för dem att själva följa sitt ärende.

För både säljarna och installatörerna blir det enkelt att arbeta ute på fältet tack vare att de har tillgång till all kundinformation via mobilapplikationen Pocket CRM.

TH1NG har även byggt egna kopplingar till beställningsflödet på deras hemsida direkt in i systemet, samt en koppling till ekonomisystemet.

Resultat

SuperOffice CRM har funnits med från dag ett, och efter en kortare inkörningsperiod för att få flödena för ärendehantering på plats har TH1NG snabbt kommit igång med sina processer i SuperOffice Service.

Detta har möjliggjort ett systematiskt arbete där rätt ärende hamnar hos rätt person utan onödiga väntetider. Kunderna får ett professionellt bemötande tack vare att all information finns samlat på ett och samma ställe.

Företaget har bara funnits på marknaden i ca 1,5 år och tack vare deras dedikerade fokus på kontroll, struktur, ordning och reda har de inte behövt bygga något ”overhead” utan klarat av att ha en slimmad organisation med lägre kostnader som följd.

Nästa steg blir för säljorganisationen att börja arbeta fullt ut i SuperOffice CRM. Det handlar om att få en väl definierad process, från att ett prospekt skapas, till att ranka pipeline för att slutligen generera avtalet direkt från SuperOffice Quote.