Anmäl dig till Thrive - en serie av innehåll skapat för att hjälpa dig att omvandla dina relationer till intäkter. 

Do Stuff That Matters

För oss som arbetar på SuperOffice är det viktigt att försöka göra skillnad och hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade. Därför sträcker vi ut en hand till ideella och partipolitiskt obundna organisationer som verkar för att underlätta livet för människor eller djur i utsatta situationer. I Sverige stöttar vi nu dessa organisationer i vårt CSR-program (Corporate Social Responsibility).

 • Bättre Göteborg

  Stiftelsen Bättre Göteborg verkar för ett bättre samhälle och en långsiktig hållbarhet för staden både vad gäller att plana ut socio-ekonomiska skillnader men även miljö och utveckling. Bland annat hjälper stiftelsen ekonomiskt utsatta människor i Göteborg, så som barnfamiljer, ungdomar och pensionärer.

 • World Childhood Foundation

  World Childhood Foundation är en stiftelse som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De vill ge alla barn möjlighet till att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Deras arbete fokuserar främst på de barn som ofta glöms bort; barn som lever på gatan, på institution eller i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnet mest behöver – trygga vuxna.

 • Mitt Livs Val

  Mitt Livs Val erbjuder ett gruppmentorsprogram där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Programmet syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier.

 • Protect Our Winters

  Protect Our Winters är en global klimatrörelse som samlar snösporten i kampen för klimatet. Organisationen arbetar aktivt för att minska snösportens klimatpåverkan, och driver frågan i samhällsdebatten genom att berätta historien om vinterns mörka framtid.

 • Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

  Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbetar för att skapa glädje och förgylla tillvaron på Barnsjukhuset. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs saker, miljöer och upplevelser som gör att man får glömma det onda – åtminstone för en liten stund. Insamlingsstiftelsen samlar in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård och arrangerar regelbundet aktiviteter för barnen och familjerna som vårdas på eller inom sjukhuset.