• Bättre Göteborg

    Stiftelsen Bättre Göteborg verkar för ett bättre samhälle och en långsiktig hållbarhet för staden både vad gäller att plana ut socio-ekonomiska skillnader men även miljö och utveckling. Bland annat hjälper stiftelsen ekonomiskt utsatta människor i Göteborg, så som barnfamiljer, ungdomar och pensionärer.

  • Mitt Livs Val

    Mitt Livs Val erbjuder ett gruppmentorsprogram där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Programmet syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier.

  • Protect Our Winters

    Protect Our Winters är en global klimatrörelse som samlar snösporten i kampen för klimatet. Organisationen arbetar aktivt för att minska snösportens klimatpåverkan, och driver frågan i samhällsdebatten genom att berätta historien om vinterns mörka framtid.