Vi vill hjälpa dig att ta hand om dina kunder under COVID-19.

Uppdatering kring COVID-19

Läs mer om vårt kundservice-paket

I denna video

Du behöver inte längre växla mellan två system för att få en helhetsbild av kunden. All information lagras på ett enda ställe, vilket gör att alla i organisationen får tillgång till all information om kunden. Det hjälper dig att skapa starkare kundrelationer.

I denna video visar vår partner Keyforce hur du med hjälp av smarta standardintegrationer kan:

  • Spara tid genom snabbare tillgång till kundinformation
  • Få bättre datakvalitet
  • Ge kunden bättre service genom åtkomst till information kring kundfakturor
  • Hitta kundinformation själv, utan att fråga ekonomiavdelningen
  • Undvika dubbel registrering, hur du skapar kunder i SuperOffice CRM och överför dem till ERP-systemet med ett enkelt klick

Presenteras av Louise Rubinsson