Hur GDPR förändrar sättet att hantera kundinformation

Sättet vi samlar in kundinformation på förändras i takt med att teknologierna utvecklas. Idag lagrar företag sin kundinformation i flera system och kalkylblad.

Med den nya GDPR-lagstiftningen, som träder i kraft i maj 2018, kan det här sättet vara en utmaning att säkerställa att personuppgifterna hanteras i enlighet med de nya reglerna. Ju fler system du har data i, desto större är risken för att det blir fel. Och det kräver mer tid att hålla dessa uppgifter uppdaterade.

När GDPR träder i kraft kan det bli en fördel för företagen att samla all kundinformation i en och samma plattform.

I denna guide kan du läsa om:

  • Vad är GDPR?
  • Hur GDPR kommer att påverka din kundinformation
  • Varför CRM är en viktig pusselbit för att leva upp till GDPR-kraven

Ansvarsfriskrivning: Innehållet i denna guide ska inte betraktas som juridisk rådgivning och är endast avsedd för informationsändamål.

Gratis nedladdning: Hur GDPR förändrar sättet att hantera kundinformation