Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Hantera projekt i SuperOffice

SuperOffice Projekt är ett projekthanteringsverktyg som gör det möjligt för dig att spara all projektrelaterad information på ett ställe.

Det hjälper dig att hålla reda på alla dina projektaktiviteter och ser till att alla har tillgång till den senaste informationen om projektet.

Allt som är relaterat till projektet är tillgängligt för alla teammedlemmar oavsett var de befinner sig.

Idag ska vi visa hur du kan få bättre kontroll över dina projekt med hjälp av SuperOffice Projekt, genom att

  • länka samman alla relaterade projekt och resurser,
  • koppla samman alla team-medlemmar som är involverade i ett projekt,
  • kontrollera att alla är uppdaterade med den senaste informationen,
  • ge alla enkel tillgång till projektinformationen.

Jane har ansvar för att lansera en marknadsföringskampanj riktad till företagets befintliga kunder. Projektet innehåller flera delprojekt, bland annat konceptutveckling, design, medieplanering och produktion.

Flera av Janes kollegor och andra intressenter är iblandade i kampanjen. Jane vill se till att alla inblandade parter är sammankopplade och att alla har tillgång till viktiga dokument och uppdaterad information.

Det första Jane gör är att skapa ett huvudprojekt för kampanjen.

Därefter skapar hon ett antal delprojekt.

Till sist länkar hon samman dessa projekt så att allt som är relaterat till lanseringskampanjen är enkelt att hitta. På så sätt får hon full kontroll över projektet.

Jane lägger sedan till projektmedlemmarna och anger samtidigt deras roller och ansvarsområden i projektet. Det gör att alla team-medlemmar vet vem som gör vad i projektet.

Projektmedlemmarna kan nu koppla ihop alla aktiviteter med motsvarande projektrubriker, inklusive dokumenten.

När Jane exempelvis arkiverar ett dokument från inkorgen länkar hon dokumentet till det motsvarande projektet, så att det blir tillgängligt för alla. Det gör det enkelt att få åtkomst till och hitta information när som helst under projekttiden och även efter det att projektet avslutats.

Att arbeta med projekt i SuperOffice gör det möjligt för Jane att kommunicera effektivt.

Direkt från projektet kan hon skicka e-post till alla projektmedlemmar och påminna dem om nästa projektmöte.

När mötet är avslutat laddar Jane upp anteckningarna till projektet tillsammans med presentationerna och en uppdaterad aktivitetslista. Därmed ser hon till att allt finns på ett och samma ställe och är tillgängligt för alla.

Vi har nu visat dig hur du kan

  • länka samman alla relaterade projekt och resurser,
  • koppla samman alla team-medlemmar som är involverade i ett projekt,
  • kontrollera att alla är uppdaterade med den senaste informationen,
  • ge alla enkel tillgång till projektinformationen.

Det här vara bara ett smakprov på hur SuperOffice kan öka din effektivitet.

Titta gärna en titt på våra andra videor för att lära dig mer om hur SuperOffice kan göra dig mer produktiv eller prova själv.