Arbetsglädje: Varför nästa generation väljer syfte framför vinst

9489_Permission-thrive_1_top_image_1200x640.png

Vi går in i en ny era av företagande.

En som inte drivs av pengar eller girighet.

Utan av syfte i livet.

Att drivas av ett syfte i livet är själva anledningen att leva.

Det innebär att göra något som har en positiv inverkan, inte bara för dig själv.

När de flesta hör begreppet "syftesdriven” tänker de på biståndsarbetare sysselsatta med ädla uppdrag som att utrota korruption, fattigdom och hunger i ett utvecklingsland.

Om det är det du gör det tackar vi och hyllar dig.

Men även du kan hitta ett syfte i ditt dagliga arbete.

Hitta din Ikigai

En tredjedel av våra liv ägnas åt arbete.

Faktum är att vi kommer att tillbringa nästan 100 000 timmar på jobbet under vår livstid, vilket gör det ännu viktigare att göra något som du finner tillfredsställande, något som fyller ett syfte.

Många människor har en "leva för helgen"-inställning, men att ha ett tydligt syfte och mål innebär att uppskatta början på arbetsveckan. Varje måndag vaknar du entusiastisk, du ser möjligheter och du känner äkta motivation i att gå till jobbet. Det betyder att du har hittat din Ikigai – japanska för "skäl att leva”.

"Den sanna glädjen i livet kommer från att hitta sitt sanna syfte och anpassa det till det du gör varje dag."

Tony Robbins, författare, föredragshållare, livscoach och filantrop.

Ändå kämpar flera miljoner av oss med att bestämma oss för vad det är vi vill göra med våra liv.

De flesta karriärråd går ut på att du bör följa din passion i livet.

Men det är inte alltid rätt råd.

Passion kontra syfte

Vi har alla hört rådet, "följ bara din passion” som om det vore hemligheten bakom framgång.

Och även om det kanske låter som inspirerande råd fungerar det inte i praktiken. I en undersökning bland 500 studenter upptäckte 80000hours.org att det finns en enorm skillnad mellan vad studenterna kände passion för och antalet lediga jobb för det område de kände passion för.

Hela 90 % av studenterna kände passion inom områdena sport, konst och musik.

Ändå fanns bara 3 % av alla lediga jobb inom dessa områden.

Den bistra verkligheten är att rådet "följ din passion” kan vara en väg till arbetslöshet.

9489_Permission-thrive_1_asset_1_image.png

Jon Jachimowicz, professor på Harvard Business School, ger ett enkelt förslag som får stöd av forskningen. ”Lägg mindre fokus på sådant du känner passion för och mer på sådant som du verkligen bryr dig om".

"Genom att fokusera på syfte anpassar du ditt arbete efter dina innersta värderingar och befriar dig själv från förväntningarna på att den större delen av din karriär enbart (eller ens mestadels) ska bestå av lycka och solsken.”

Men vad är skillnaden mellan passion och syfte?

Till syvende och sist handlar det om följande:

 • Passion handlar om dig själv. Det är vad du gillar (en hobby). Den är självisk.
 • Syfte handlar om andra. Det är hur du kan hjälpa och bistå andra. Det är osjälviskt.

Här är ett exempel:

 • Passion: Du är egenföretagare och älskar att studera siffror och analysera data. Du gillar att läsa rapporter, ge presentationer för ditt team och fatta informerade beslut om hur du kan förbättra verksamheten. Du har en direkt inverkan på tillväxten.
 • Syfte: Många företag kämpar med att översätta data och resultat till insikter och strategi. Med hjälp av din kunskap och erfarenhet hjälper du andra företagare att använda data för att öka tillväxten i deras verksamhet. Ökad tillväxt hos företagen leder till ökat antal arbetstillfällen i ditt lokalsamhälle.

Syfte är altruism i dess sannaste form – en osjälvisk handling att hjälpa andra utan att själv förvänta sig några fördelar av den.

Låt syftet bli din ledstjärna!

9489_Permission-thrive_1_asset_2_image.png

Hitta ditt syfte

Att hitta sitt syfte är inget som sker över en natt.

Det börjar med att du ställer ett antal viktiga frågor om ditt arbete och privatliv.

Dessa frågor är:

 • Vilka är dina starka sidor och färdigheter?
 • Vilken typ av erfarenhet har du?
 • Vilka intressen har du och vill du ägna dig åt dem?
 • Hur tillbringar du din fritid?
 • Om pengar inte vore ett problem, vad skulle du då göra?
 • Vilken är din största prestation? Hur lyckades du med den?

Dessa frågor är givetvis aldrig okomplicerade (eller enkla).

Det krävs äkta engagemang och fullständig insikt i vem du är för att du ska kunna besvara dem.

För att hjälpa dig att hitta ditt syfte har vi grupperat dessa frågor i tre huvudområden: självkännedom (personlighet, färdigheter), meningsfullt arbete (erfarenhet, intressen) och att omdefiniera vad som är framgång för dig (prestationer, framgång).

Låt oss titta på vart och ett av områdena.

Få de senaste Thrive med SuperOffice artiklar i din inkorg. Gå med Thrive här

 

1. Ha självkännedom

Självkännedom är en viktig faktor för vårt sätt att tänka, vårt mående och våra reaktioner på våra tankar.

Det handlar om att ha en tydlig förståelse för vem du är – dina starka och svaga sidor, tankar, känslor och vad som motiverar dig. Det gör att du kan förstå andra människor, deras uppfattning av dig, din attityd och aktuella respons.

Varför är självkännedom viktigt?

Självkännedom hjälper dig att:

 • Bli mer proaktiv, öka din acceptans av andra och främjar en positiv självutveckling.
 • Arbeta kreativt och produktivt och känna stolthet över dig själv och ditt arbete (som också skapar bättre självkänsla).
 • Bli bättre/snabbare på beslutsfattande.
 • Förbättra din kommunikation på arbetsplatsen samtidigt som du ökar ditt självförtroende och välbefinnande.
 • Bygga långvariga relationer (både personligt och professionellt).

Även om de flesta av oss tror att vi har självkännedom är det bara 10–15 % av oss som faktiskt har det, vilket innebär att flertalet av oss inte inser vår fulla potential.

Så hur förbättrar du din självkännedom?

Det finns sex sätt för dig att förbättra din självkännedom på arbetsplatsen.

1. Lämna ditt ego utanför dörren. Med självkännedom kan du vara mer realistisk när det gäller dig själv, vilket skapar förtroende och inger respekt från andra tack vare frånvaron av ego. Kollegor och högre chefer är mycket mer benägna att respektera och beundra någon som är medveten om sina starka och svaga sidor och öppen för att be andra inom organisationen om input och vägledning.

Om du har självkännedom nog att veta vilka dina starka sidor är, förstår du när du ska använda dem och, ännu viktigare, när du ska använda dig av andras starka sidor.

2. Utöva mindfulness. Vi tillbringar större delen av våra liv i våra egna skallar och med våra egna tankar, istället för att vara närvarande och lyssna aktivt på och ge respons till våra kollegor. Vi kommunicerar genom ord, ansiktsuttryck och kroppsspråk, så var uppmärksam på alla former av kommunikation när du interagerar med dina kollegor.

3. Var äventyrlig. Hur vet du vad du är bra på? Hur vet du vad du gillar? Det är genom att prova nya saker och sedan analysera hur vi känner kring dem som vi kan bygga självförtroende. Och det är också det som hjälper oss att bli bättre på de områden där vi behöver mer erfarenhet.

4. Våga misslyckas. Redan från unga år får vi lära oss att det är dåligt att misslyckas. Men det är det enda sättet vi kan växa på. Var inte rädd för att begå misstag, förstå vad misstaget var och dra lärdom av det så att du inte upprepar det. Alla fantastiska framgångshistorier kommer från människor som har misslyckats gång på gång. Misslyckanden inger ödmjukhet och är en nödvändig process.

"Jag kan acceptera misslyckanden, alla misslyckas med något. Men jag kan inte acceptera att inte försöka."

Michael Jordan

5. Be om feedback. Hitta personer som du har en stark relation till eller som du litar på och fråga dem vad de tycker att du är bra på (starka sidor) och vad de tror att du kanske är mindre bra på (svaga sidor). Detta kan även vara personliga egenskaper. Ett sätt att säkerställa ärlig feedback är att samla in feedback anonymt – eftersom sådan feedback tenderar att vara mer insiktsfull och användbar.

6. Utvärdera dig själv. Att skriva är en terapeutisk process. Om du har tagit dig an ett nytt projekt eller står inför en ny karriärmöjlighet, skriv ner vad du förväntar dig att slutresultatet kommer att bli. Gå sedan tillbaka till anteckningarna efter 3–6–9 månader och jämför vad du förväntade dig skulle hända med vad som faktiskt hände. När du väl har fått svaret på frågan "vad”, ställ frågan "varför” – det är så du verkligen reflekterar över och utvärderar skeendet.

När du har självkännedom blir det mycket enklare att hitta ett syfte.

Särskilt när du börjar söka efter ett meningsfullt arbete.

2. Hitta ett meningsfullt arbete

Meningsfullt arbete är specifikt och personligt för individen.

Vad som är meningsfullt för dig kan skilja sig från det som är meningsfullt för din kollega. För att lyckas måste du därför söka efter roller som är viktiga för dig. Det handlar om att förstå vem du är som person och vad du värdesätter (självkännedom).

Att känna att sitt arbete är givande, känna att det gagnar samhället eller att du gör något som andra uppskattar har blivit en viktig drivkraft när det gäller varför människor väljer hur och var de vill arbeta. Det ger lycka på arbetet.

Självklart vill förstås alla hitta ett syfte och en mening i karriären, men hur kan man uppnå det? Finns det praktiska saker du kan göra för att säkerställa att du inte bara sitter och väntar på att det ska dyka upp – för en sak är saker, det händer inte.

Tyvärr finns det ingen som lär oss att hitta ett meningsfullt jobb.

För det mesta väljer vi ett jobb baserat på lön, ort och karriärmöjligheter. Men dessa saker garanterar sällan långsiktig tillfredsställelse i arbetet.

Det krävs handling från din sida om du vill hitta ett meningsfullt arbete, något du verkligen bryr dig om. Här är sex principer som du kan använda för att hitta mening i ditt arbete.

1. Förstå vad som betyder något för dig

Vilket arbete som är meningsfullt innebär olika saker för olika människor. Så du måste förstå vad det innebär för dig.

Enligt Nathaniel Koloc, vd för ReWork, finns det fyra kategorier att ta hänsyn till:

 • Arv. Vad vill du uppnå? Vad vill du hågkommen för?
 • Bemästrande. Vad älskar du att göra? Vad gör du för att förbättra den färdigheten?
 • Frihet. Ger arbetet dig de förmåner som behövs för den livsstil du vill ha?
 • Anpassning. Känner du att du hör hemma i arbetet/miljön? Stämmer dina värderingar överens med omgivningens?

Svaren på dessa frågor varierar beroende på person. Men om du är på jakt efter ett meningsfullt arbete ska du besvara dessa frågor och sedan prioritera kategorierna baserat på hur du värderar dem i en lista.

Listan hjälper dig att fatta rätt beslut och kan användas för att utvärdera framtida möjligheter som ett nytt projekt i din nuvarande befattning, ett jobb på ett annat företag eller en ny karriärväg.

2. Ta reda på vad som gör dig glad

Tänk på den senaste veckan: Vad gjorde dig glad och tillfredsställd? Vilka uppgifter utförde du som du tyckte om att göra? Vilka uppgifter utförde du som du tyckte var frustrerande eller svåra? Skriv ner dem.

Försök att hitta gemensamma nämnare mellan det som gör dig glad och det du tycker om.

Låt oss säga att du för närvarande jobbar med kundservice. Du tycker om att skriva och kommunicera med kunder, men upplever inkommande samtal frustrerande eftersom en av dina svaga sidor är att kommunicera i realtid via telefon.

I detta exempel skulle ett jobb inom marknadsföring kunna göra dig nöjdare. Du skulle fortfarande kunna skriva och kommunicera men slippa prata med kunder i telefon.

"Det som är det allra viktigaste i ens yrkesliv är att älska det man gör och vara bra på det."

Gary Vaynerchuck, entreprenör, föredragshållare och författare som legat på New York Times bästsäljarlista.

3. Prova. Få erfarenhet

Om vi använder ovanstående exempel kan du kontakta marknadsavdelningen och fråga om du kan hjälpa dem med nytt innehåll, en e-postkampanj eller ett pressmeddelande. Om inte det är möjligt kan du kanske arbeta med en ”sidoverksamhet”. Du kan bidra till någon av företagets många webbplatser online eller erbjuda dina "skrivtjänster” till vänner, familj eller kontakter på LinkedIn eller Facebook.

Ett annat sätt att ta reda på om det passar dig är att prata med personer du beundrar som har valt samma karriärväg. Det kan vara allt från personer som sysslar med marknadsföring, frilansskribenter till bloggare. Kontakta dem och träffa dem om möjligt och lyssna på deras berättelse om hur de ser på den karriär du är intresserad av.

4. Hantera din ekonomi

De flesta överger sitt sökande efter meningsfullt arbete eftersom de inte har råd att ägna 12–18 månader åt att leta efter det. Försök att skapa en ekonomisk buffert så att du har tillräckligt med pengar sparade när du väl tar steget och vågar satsa!

"Du vet att du är på väg mot framgång om du skulle göra ditt jobb utan att få betalt för det."

Oprah Winfrey, amerikansk talkshowvärd, skådespelerska, tv-producent, mediechef och filantrop.

5. Det är aldrig för sent

Naturligtvis är det lättare att ta fler risker när du är i 20-årsåldern, men den tid är över då vi jobbade till 65 och sedan gick i pension. Ofta går man inte alls i pension!

Om du är 50 år har du fortfarande 25–30 års arbetsliv framför dig. Begrunda det. 25 år till. Det är inte för sent att hitta ett nytt syfte. Ditt syfte. Skulle du inte vilja ägna dig åt något meningsfullt under de kommande tre decennierna?

6. Ta dig tid att reflektera

Oavsett om det är en gång i veckan eller en gång varannan vecka bör du sätta av tid åt att reflektera över dina framsteg. Genom att ge dig själv tid att reflektera, om så bara några minuter, kan du se vad som fungerar och var du har förbättringspotential. Att hitta ett meningsfullt arbete är en resa. Att kunna reflektera gör att du vid behov kan ändra kurs så att du kan stanna kvar på rätt karriärväg.

Att hitta ett meningsfullt arbete ger dig en känsla av syfte, men räcker det?

Skulle du betrakta dig själv som framgångsrik? Tja, det beror på vad framgång innebär för dig.

3. Omdefiniera framgång

Framgång definieras vanligtvis av att vinna.

Vinna i livet, i din karriär och i många fall vinna till varje pris.

Men när någon vinner, är det någon annan som förlorar. Och redan som barn har vi fått lära oss att förlust är detsamma som misslyckande.

- Inte bäst i klassen i naturvetenskap? Du är misslyckad.
- Tredje plats i hundrametersloppet? Du är misslyckad.

Men det är inte något vi bara får höra när vi är barn. Det gäller även senare i livet.

- Blivit uppsagd från jobbet? Du är misslyckad.
- Fick du inte den befordran du ville ha? Du är misslyckad.

Och så vidare...

Det är vinst kontra förlust. Det är framgång kontra misslyckande.

"Misslyckande är inte motsatsen till framgång, det är en del av framgång."

Arianna Huffington, publicerad författare, medgrundare av The Huffington Post och grundare av Thrive Global.

Du har kontroll över ditt liv. Hur du definierar framgång, dina livsmål och prestationer är det du själv som bestämmer, inte någon annan.

Därför börjar det med att skaffa sig självkännedom och att finna mening i sitt arbete. När dessa två saker är på plats inser du att framgång inte längre handlar om status, välstånd eller erkännande. Det handlar om vad du vill ha.

När du har ett syfte, vet vem du är (självkännedom) och gör något som ger dig tillfredsställelse och glädje i livet (meningsfullt arbete), då är du framgångsrik.

Du har redan vunnit.

"Framgång är att gilla sig själv, att gilla det man gör och att gilla hur man gör det."

Maya Angelou, amerikansk poet, författare och människorättsaktivist.