Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

SuperOffice CRM ger vårt säljteam tillgång till information som fördjupar deras förståelse för kundernas utmaningar.

Richard Hornsby, Kommersiell chef på Sharp UK

CRM-LÖSNINGEN SOM REVOLUTIONERADE SÄLJTEAMETS ARBETE

Det här är berättelsen om hur Sharp UK uppnådde följande resultat med hjälp av SuperOffice CRM:

 • Bättre insyn i verksamheten och precision på försäljningsprognoserna
 • Mer konkurrenskraftig marknadsföring, skräddarsydd efter kundens profil
 • Eliminerade risken att olika säljare jagade samma möjlighet
 • Drastisk minskning av säljarnas administrativa uppgifter
 • Ökad skalbarhet i försäljningshanteringen
 • Ökad merförsäljning på befintlig kund med förbättrad affärsinformation
 • Högre försäljningskapacitet genom effektivare processer som sparade tid för personalen
 • Realtidsrapporter som genereras automatiskt, vilket sparade två arbetsdagar per rapport för analytikerna
 • Färre störningar i försäljningen till följd av roll- och ansvarsförändringar

FÖRETAGET

Sharp UK är en del av den välkända tillverkaren av modern teknik.

Trots att Sharp UK först började leta efter en skräddarsydd programvara valde de istället SuperOffice CRM, något som har förändrat arbetet för deras säljteam och hjälpt dem att uppnå mer.

UTMANINGEN

Sharp har en enorm tillverkningskapacitet inom teknik för arbetsplatser, men i Storbritannien levererar deras kundansvariga en relationstjänst av hög kvalitet som ofta erbjuds av lokala leverantörer. Företagets B2B-portfölj är komplex och sträcker sig från hantering av utskrifts- och dokumentarbetsflöden till visuella lösningar, och från IT- och telefonisupport till upphandling.

Richard Hornsby, kommersiell chef på Sharp UK, ville ha ett CRM-system som kunde förbättra

 • skalbarheten i försäljningshanteringen
 • försäljningsspårningen och prognosernas precision
 • segmenteringen av kunddatabasen
 • kontakthanteringens effektivitet
 • tillgången till kundinformation
 • överlämningen till nya kundansvariga
 • den administrativa effektiviteten
 • affärsinformationen för att inte gå miste om försäljningsmöjligheter.

Att hitta en CRM-programvara som kunde förbättra Sharps hantering av kundrelationerna och medarbetarnas arbetssituation visade sig vara viktigare än någon hade kunnat föreställa sig.

LÖSNINGEN

SuperOffice CRM är en helt konfigurerbar programvara. SuperOffice kraftfulla CRM-tjänst maximerar avkastningen på investeringen.

”Vi ville ha verktyg för kundrelationer som var utformade för Sharp, för att maximera det kommersiella resultatet och förbättra kundupplevelsen utan att överbelasta våra kundansvariga. Vi behövde ett CRM-system som var anpassat till våra behov.”

Ett av kraven var särskilt innovativt. Säljteamen behövde ett integrerat verktyg för marknadsanalys som kunde tillhandahålla diagram för varje kund och vertikal bransch. Det skulle ange vad Sharp kunde erbjuda och lyfta fram försäljningsmöjligheter som annars lätt kunnat förbises.

RESULTATET

Efter implementeringen av SuperOffice CRM-system blev fördelarna för Sharp och deras kunder snabbt uppenbara.

Med transaktionsspårning och tjänsteinformation nära till hands kan kundansvariga snabbt tillhandahålla information till sina kunder. Varje kundansvarig hanterar 300–400 kunder, så detta minskar den administrativa bördan avsevärt.

”Rapportpaneler i SuperOffice CRM gav säljcheferna en bättre förståelse för säljteamens aktiviteter, nya möjligheter och erbjudanden för att kunna fastställa när, var och hur vi slöt affärer. Detta gav cheferna viktiga insikter för stöd och vägledning av teamen.”

Hanteringen och segmenteringen av kunddatabaser revolutionerades, så att marknadsbudskapet kunde skräddarsys efter enskilda prospekts.

Om en kundansvarig tog ledigt eller bytte jobb kunde kunderna överföras till en annan kundansvarig utan att tappa fart tack vare den information som SuperOffice CRM samlat in. Den ökade transparensen eliminerade också risken att olika säljare jagade samma kund när Sharp förvärvade ett nytt företag.

Marknadsanalysen med tillhörande diagram brukade ta flera dagar att producera. SuperOffice automatiserade analysen vilket gav cheferna tillgång till realtidsrapporter om missade försäljningsmöjligheter.

”SuperOffice CRM ger vårt säljteam tillgång till information som fördjupar deras förståelse för kundernas utmaningar och förutser deras behov.” Denna information har också gjort vår marknadsföring mer konkurrenskraftig.

”SuperOffice CRM har gjort stor skillnad, i synnerhet under de första 12 månaderna av pandemin. SuperOffice tillhandahöll en plattform där våra sälj- och marknadsföringsteam kunde arbeta bekvämt på distans.

”Det är avgörande för alla parter att ha rätt teknik på plats så att vi kan trivas och växa i denna nya situation. Idag skulle våra säljteam inte kunna jobba utan SuperOffice CRM”, avslutar Richard.