Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Avmystifiering av AI, och varför CRM och AI är en perfekt match

Artificiell Intelligens (AI) finns överallt idag.

Oavsett om det handlar om personligt anpassade rekommendationer på din favoritplattform för onlineshopping eller streaming eller köranvisningar blir AI en allt större del av vardagen.

Globalt kommer AI-marknaden att uppgå till nästan 200 miljarder dollar 2025.

Och CRM-branschen är inget undantag när det gäller att använda AI-teknik.

Numera är det vanligt att använda AI i CRM-lösningar. AI används på tvärs av alla avdelningar från marknad till support, och hjälper företag att fylla sina säljpipelines och upprätthålla en god relation med kunderna. Om ditt CRM-system inte använder AI idag, går du miste om enorma möjligheter att förbättra dina kundupplevelser.

Sammanslagningen mellan AI och CRM är väldigt lönsam. Bara i år kommer AI i CRM att generera intäkter på över 1,1 miljoner USD!

I den här artikeln tar vi upp några vanliga myter om AI, vi tittar på hur AI kan förbättra kundrelationer och förenkla ditt dagliga arbete.

Vad är AI?

Enkelt uttryckt är AI ett verktyg som hjälper människor att utföra sitt jobb snabbare och mer effektivt.

AI använder datorsystemens hastighet och bearbetningsfördelar för att utföra uppgifter som vanligtvis förknippas med mänsklig intelligens. Exempel på detta är mönsteridentifiering, komplex problemlösning och prestandaförbättring genom inlärning.

Termerna ”AI” och ”maskininlärning” förekommer ofta tillsammans och används omväxlande. Men maskininlärning och artificiell intelligens är inte samma sak.

  • AI är ett bredare område där man försöker efterlikna mänskliga analytiska och beslutsfattande processer i maskiner.
  • Maskininlärning är en delmängd av AI som behandlar anpassad inlärning för att förbättra dataanalys och beslutsfattande.

Varför är vissa rädda för AI?

Trots AI:s numera välkända fördelar är många fortfarande tveksamma till den och stor del av det beror på missförstånd om AI och dess förmågor.

Rädsla nr 1 – ersättning av människor

På grund av skildringar i media framställs AI fortfarande som en teknik som kommer ta över världen. Även de som har mer realistiska förväntningar på AI är ofta rädda för att AI:s yttersta mål är att ersätta mänsklig arbetskraft.

Låt oss med en gång säga att denna rädsla är mycket överdriven.

Om AI används korrekt ökar det snarare medarbetarnas produktivitet än ersätter dem. Och eftersom AI inte fungerar på egen hand så skapar AI jobb för dataforskare och programmerare.

Kommer AI att fortsätta att utveckla fler och bättre funktioner? Det är oavsett väldigt bra! Det sker dessutom bara genom att programmerare och dataexperter är involverade i processen.

Executives say primary goals oF AI implementation are_v2.jpg

Rädsla nr 2 – komplex implementering

Ett annat vanligt orosmoment med AI i affärsapplikationer är att det är för komplext för vanliga användare.

En vanlig uppfattning är att AI kräver att man bygger invecklade matematiska modeller och att det krävs avancerade kunskaper för att programmera dessa modeller. Men i många applikationer jobbar AI tyst i bakgrunden, ofta utan att användarna ens vet om det.

Även när det gäller programmering av AI-applikationer finns det enklare lösningar än att anställa ett stort team med programmerare som arbetar dygnet runt.

Generellt sett är rädslan för att inte ha tillräckligt med talang och engagerade specialister den vanligaste invändningen när företag överväger AI-teknik.

Quote-1_v2.jpg

En lösning är att utbilda medarbetarna. Många företag fyller nu på högteknologiska kompetensluckor genom att erbjuda medarbetarna ytterligare utbildning. Möjligheter att bygga upp kompetensen med kodningsprogram online som stärker den interna tekniska expertisen samtidigt som de anställdas lojalitet ökar när arbetet blir mer spännande och möjligheterna till utökade karrärmöjligheter.

Rädsla nr 3 – fel inmatning

Det finns naturligtvis befogade farhågor kring AI.

En betydande problemställning är att fel inmatning kan ge resultat som inte är balanserade eller har god kvalitét. En färsk Gartner-rapport tyder på att fram till 2022 kommer inmating med dålig kvlitét att ge någon form av felaktig resultat i 85 % av alla AI-projekt.

Vad består egentligen denna felaktiga balansen av inom AI? Det handlar primärt om fel i data och algoritmer:

  • Datafel är en uppsättning indata som inte korrekt återspeglar de urval eller den målgrupp du analyserar. 
  • Algoritmfel inbygg skevhet av data i analysmodellen, där dåliga algoritmer kan förvärra inmatning av fel data. 

Låt oss försöka förklara det på ett enklare sätt.

Ansiktsigenkänningsprogram har stött på ett antal problem. Ursprungligen skapades dessa program huvudsakligen med hjälp av ansikten på vita män med europeiskt ursprung. Detta resulterade i att programmen ofta misslyckades med att identifiera personer med annan hudfärg, och i synnerhet kvinnor med annan hudfärg.

Fel i förhållande till obalanderad datainmatning är ofta resultat av fördomar (exempelvis etniska och sexuella fördomar) hos de som skapar AI-rutinerna. Även om dessa fördomar kan vara partiska och medvetna, kan faktiskt omedvetna fördomar ha större negativ effekt på implementeringen av AI.

Hur kan man uppnå en så bra balans som möjligt i datainmating och i  algoritmerna för att uppnå mer exakta resultat? Svaret är att ha mer mångfaldiga i teamet som arbetar med implementeringen av AI.

Hur kan AI förbättra produktiviteten?

Dagens samhälle skapar allt större mängder data – mycket mer data än genomsnittspersonen kan hantera.

Visste du att mer än 2,5 triljoner bytes data skapas varje dag, och 2025 kommer det att finnas 175 zettabyte (1 zettabyte har 21 nollor) data i det globala datamolnet?

The volume of data.jpg

AI kan omvandla dessa enorma datamängder till meningsfull information, underlätta arbetet för medarbetare och analysera informationen.

Snabbare affärsprocesser

Snabbhet är en kritisk faktor i de flesta beslutsprocesser i ett företag. När du snabbt kan få insikt från olika datamängder kan du lättare fatta bra beslut som har stor betydelse.

Automatiserade AI-verktyg överträffar människans förmåga flera gånger när det kommer till hastighet. Dina anställda kan säkert använda mindre automatiserade metoder. De kan till exempel göra frågor i en databas när de vill analysera affärsdata. Men den mänskliga faktorn minskar både analyshastigheten och noggrannheten. Samtidigt tillämpar AI-modeller konsekvent samma kriterier på alla data, och undviker på så sätt potentiella analysfel.

Automatiserade AI-verktyg kan också underlätta kommunikationen mellan dina medarbetare och kunder. Det innebär att du kan förbättra den övergripande kundupplevelsen avsevärt genom att helt enkelt erbjuda dina kunder snabbare svar.

Insamling från flera datakällor

De data som företag använder varje dag kommer från olika källor som enheter, applikationer och databaser, och dessa kommer ofta i många olika format. Då kan det vara svårt att identifiera den mest användbara informationen från dessa källor. Lyckligtvis är detta AI:s specialitet: att hantera olika datauppsättningar.

Bättre datakvalitet

Vad är bäst: mer eller mindre data?

För att vara helt ärlig är det inte rätt fråga att ställa. För de flesta applikationer behöver faktiskt data av bättre kvalitet.

Till och med AI-verktyg kan få problem med stora mängder irrelevanta data. Faktum är att 65 % av alla företagsledare över hela världen anser att deras AI-investeringar hittills inte har genererat tillräckligt värde för företaget. Men det har till stor del berott på dålig datakvalitet.

Det som dessa företag saknar är AI:s förmåga att förbehandla indata. Välbyggda AI-modeller kan skanna indata och upptäcka kvalitetsproblem och sedan sålla bort irrelevanta eller problematiska data. När dessa AI-modeller kan koncentrera sig på de mest relevanta data kan de också ge bästa möjliga analysresultat.

Få kontroll över lagar och förordningar

Nyhetsbilden präglas ofta av berättelser om dataintrång. Många aktuella dataskyddslagar (exempelvis HIPAA, GDPR, och PDI-DSS) har fått stor uppmärksamhet på grund av den senaste tidens skandaler.

Du kan också träna AI-verktyg att identifiera potentiella överträdelser i den data du använder som indata.

Att identifiera data som kan påverka integriteten är sällan lika enkelt som att leta efter fältet ”personnummer”. AI-verktyg kan snabbt analysera dina data, identifera data som behöver extra säkerhet.Det gör det lättare att följa reglerna och skydda ditt företag från höga böter eller (i värsta fall) rättsliga konsekvenser.

De flesta dataskyddslagar innehåller även dataskyddskrav, så företag måste använda bästa möjliga verktyg för att förhindra att cyberbrottslingar får tillgång till känsliga personuppgifter. AI har en förmåga att skanna enorma mängder data (exempelvis nätverkstrafik) efter minsta möjliga mönster (som avvikande aktivitet) för att på så sätt skapa ett mer robust skydd för alla dina data, inklusive data som omfattas av sekretessbegränsningar.

Därför är AI enklare än du trodde

Dags att ta upp den näst mest utbredda myten om AI – att du i princip måste ha en universitetsutbildning inom programmering för att kunna använda den.

Tvärtemot vad man kanske tror så kräver AI inte alltid kunskap om kodning.

Oavsett om du redan vet om det eller inte, så finns det moderna AI-verktyg redan i bakgrunden av många befintliga applikationer, som e-postfilter (exempelvis skräppostfilter och smarta mappar), finansiell analys och rapportering, röstigenkänning, bildigenkänning med mera.

När du väljer applikationer för ditt företag bör du titta på om de effektivt tillämpar AI för att förbättra systemets prestanda och dina arbetsflöden.

Även när man bygger AI-applikationer och analyserar internt behöver processen inte vara alltför komplex. Vissa verktyg gör det möjligt för användare att skapa AI-analysalgoritmer utan att veta något om kodning. Dra-och-släpp-verktyg för byggnadsanalyser och tillhörande rapporteringsstrukturer gör AI-implementering enkel, även för nybörjare.

AI-verktyg ger också dina medarbetare mer naturliga sätt att bygga upp användbara insikter baserat på företagsdata. I stället för att skriva förfrågningar på okända språk kan dina medarbetare ha ett samtal med sina datakällor genom AI-förbättrad naturlig språkbehandling (NLP).

Fem sätt som "AI-förstärkt" CRM kan påverka dina resultat

En av de viktigaste applikationerna för många företag är CRM-systemet – navet i all kundkommunikation.

Ett CRM-system påverkar alla delar av företagets verksamhet, eftersom det dokumenterar hela kundlivscykeln, från första kontakten med ett lead till eftermarknadsbearbetning. Marknad, försäljning, kundsupport och logistik är alla involverade i kundresan.

Här är några sätt som AI kan förbättra ditt CRM.

1. Skapa bättre kundprofiler

Tack vare enastående funktioner för mönsterigenkänning kan AI-förbättrade CRM-system förvandla data om potentiella och befintliga kunder till idealiska kundprofiler. Du kan sedan se varje nytt lead eller ny kontakt kopplade till din kundprofil. Det ger dig möjligheten att kunna fokusera mer på marknadsföring och resurser på de potentialla kunder som med största sannolikhet kommer att generera försäljning.

Quote-2.jpg

2. Ge snabbare svar på förfrågningar

Att erbjuda snabba svar på kundförfrågningar är av största vikt. Potentiella kunder väntar nämligen inte länge innan de går vidare. AI-förbättrade CRM-system ger dig flera sätt att automatisera och öka hastigheten på din kundkommunikation.

För det första kan AI-verktyg hjälpa dig att korrekt kategorisera inkommande förfrågningar och skicka dem till rätt personer för ett svar. När dessa verktyg är kopplade till ditt CRM-system kan de också hjälpa dig att prioritera förfrågningar baserat på dina kundprofiler och kommunikationshistorik.

AI-verktyg hjälper också till med att ge snabba automatiserade svar på förfrågningar utan att involvera en faktisk medarbetare. Att ge en kund ett snabbt svar, även om det innebär att ge information som kräver personliga uppföljningssamtal med en medarbetare, skapar en unik känsla och talar om för kunden att deras frågor är viktiga och att ni tar hand om dem.

3. Interagera med fler kunder

I dagens globaliserade affärsvärld kan språkbarriärer förhindra kundvärvning och kundlojalitet. Även företag med en utpräglad lokal närvaro kan ofta möta kunder som har ett annat modersmål än det egna. Ett kommunikationsverktyg med AI som är intererat i CRM-system förenklar kommunikationen över språkbarriärer utan inblandning av en flerspråkig medarbetare.

4. Bättre förståelse för kundernas önskemål

När du får en kundförfrågan behöver du förstå hur brådskande det är och hur viktigt det är. Med artificiell intelligens kan CRM-systemet analysera förfrågan och poängsätta den i ett slags "känsloregister", vilket säger något om kundens allmänna humör. Då kan du följa företagets interna rutiner, prioritera förfrågan och hänvisa ärendet till rätt supportkö.

5. Chatbot för kundsupport dygnet runt

Dagens kunder kräver service dygnet runt, oavsett vilken tidszon de befinner sig i. Långa svarstider kan snabbt skada en kundrelation.

Tyvärr är sanningen att många företag, i synnerhet små och medelstora företag, helt enkelt inte har tillräckligt med resurser att bemanna telefon, e-post eller andra supportkanaler dygnet runt.

AI-baserade chatbottar kan ge ditt företag erbbjuda en konstant närvaro, även när dina medarbetare inte är tillgängliga. De kan ofta bemöta kundernas problem eller frågor på ett kompetent sätt. Och när de inte kan det har du visat kunden att du har gjort ett första försök att lösa deras problem i tid. Du kan sedan följa upp med personlig kontakt under vanlig kontorstid. Kommunikationskedjan avbryts inte och du ger kunden en bättre helhetsupplevelse.

AI – en vän, inte en fiende

AI-användningen ökar snabbt och det finns goda skäl till det.

AI berikar funktionaliteten i befintliga affärssystem, och gör de dagliga affärsprocesserna och arbetsflödena snabbare och effektivare. I kombination med företagets CRM-system bidrar AI till starkare kundrelationer och en mer lönsam försäljningspipeline.

Så istället för att betrakta AI som en komplex kodningsövning, eller som en fiende som stjäl jobb, bör företagen se AI som den vän det kan och borde vara!

SuperOffice CRM har nu förbättrats med ny AI-funktionalitet. SuperOffice AI är inbyggt i systemet och lätt att använda för alla. Den hjälper dig att förstå data bättre, automatisera arbetsprocesser för att spara tid och minska det manuella arbetet. Och du behöver inte ha omfattande kunskap om AI och kodning för att börja använda den!

Om du vill veta mer om AI-funktionaliteten i SuperOffice CRM hjälper vi dig gärna.

Vill du få mer intressant innehåll i din inkorg?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev så avslöjar vi våra hemligheter om hur vi lyckats hjälpa växande företag att omvandla relationer till intäkter.