Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Så använder de snabbast växande företagen molntjänster (Saas) för att öka tillväxten med 19,6 %

En liten tillbakablick:

Det är 1961. John McCarthy, en välkänd datorforskare, håller ett tal för MIT-studenter i vilket han djärvt hävdar att:

”databehandling kan en dag komma att organiseras som allmännyttig tjänst.”

Vid denna tidpunkt lät det skrattretande. Men nu, över femtio år senare, skapas nya företag och ”unicorns” (enhörningar – företag som har nått ett marknadsvärde på 1 miljard USD eller mer) baserat på resursen av delad databehandlingskraft.

John McCarthy hade rätt.

Trots att tanken har funnits i ett halvsekel dröjde det till början av 2000-talet innan den webbaserade teknik som krävs för att stödja SaaS började mogna.

Idag är SaaS ett kostnadseffektivt alternativ till ett traditionellt system där du måste köpa eller bygga din egen IT-infrastruktur, själv installera programvaran, konfigurera programmen och ha en IT-avdelning som sköter underhållet.

Trots att SaaS inte är ett helt nytt begrepp är det fortfarande många företag som är osäkra på om det är ett intressant alternativ för dem.

Funderar du på att flytta dina företagsappar till SaaS?

Undrar du vilka de affärsmässiga fördelarna är med en SaaS-modell?

Är SaaS egentligen bara ytterligare en affärsakronym i raden som är helt meningslös för dig?

Om du nickar instämmande till något av ovanstående, bör du läsa vidare då vi förklarar vad SaaS är, varför företag flyttar till molnet och hur ditt företag kan dra nytta av SaaS.

Men först ...

Vad är SaaS?

SaaS står för, ”Software as a Service”, en molntjänst som erbjuder en anslutning till och abonnemang på IT-tjänster som bygger på en gemensam infrastruktur via molnet för distribution över internet istället för att mjukvaran köps, laddas ner och installeras lokalt.

Med andra ord fjärrlevereras och administreras den programvara du vill använda och du får tillgång till den via din webbläsare (och mobila enhet).

Hur viktigt är molnet?

Så här är det:

Ditt företag kommer att växa med 19,63 % om du flyttar till molnet. Det är vad en rapport av Vanson Bourne visade när man intervjuade 460 seniora beslutsfattare om hur deras företag påverkats av att flyttat över verksamheten till molnet.

För tio år sedan var det mycket få företag som ens tänkte på molnteknologi.

Faktum är att det så sent som 2008 endast var 12 % av företagen som använde molnbaserade appar.

Idag är läget helt förändrat och frågan är inte längre "om", utan "när".

Till exempel visade en CIO-teknikundersökning genomförd av IDG att den största ökningen i IT-utgifterna under 2019 gick i riktning mot molnbaserade datastrategier. Det är därför som antalet företag som flyttar sin verksamhet till molnet växer snabbtinte mindre än 73 % av alla organisationer planerar att flytta nästan alla sina appar till SaaS år 2020.

companies powered by saas

SaaS tar bokstavligen över marknaden för molntjänster.

Vilka använder SaaS-applikationer?

Företag använder i genomsnitt 16 SaaS-appar i driften av verksamheten varje dag. Har du använt SaaS – privat eller i jobbet – förstår du att SaaS passar för alla.

Har du ett Dropbox-abonnemang för att spara bilder online?

Det är ett utmärkt exempel på SaaS.

Ett annat exempel: Om du är marknadsförare och använder en plattform för e-postmarknadsföring för att göra e-postutskick till dina kunder använder du förmodligen en abonnemangsbaserad modell.

Det passar alla organisationer eftersom SaaS är ett okomplicerat och kostnadseffektivt alternativ som erbjuder nya möjligheter, flexibla kostnader samt enkelt underhåll och enkel driftsättning.

Du behöver inte äga någon kraftfull dator, en egen server eller anställa en IT-expert för att kunna lagra din affärsinformation i molnet. SaaS ger alla användare tillgång till den enorma databasen oavsett tidpunkt och plats, bara de har en internetanslutning.

Allt som krävs är en webbläsare och en enhet ansluten till internet.

SaaS revolutionerar CRM

Vad gäller CRM-programvara har införandet av SaaS-modellen inneburit en revolution. Det förvandlade införandet av CRM från en modell baserad på ”inköp och ägande” till en modell baserad på ”abonnemang och outsourcade tjänster”.

Och det är CRM som kommer att fortsätta vara pådrivande när det gäller införandet av SaaS-leveransmodellen, enligt estimat från Analysys Mason.

saas delivery model

Det som ger tillväxt är de många fördelar som SaaS CRM-applikationerna erbjuder företagen. Och uppfattningen att det endast är småföretag som tar till sig molnlösningen är inget annat än en myt.

Naturligtvis har det inte alltid varit så här.

Till att börja med skrattade storföretagen åt tanken att de skulle flytta sina företagsprogram till molnet. Men detta håller nu på att förändras i takt med företagskoncerner har insett att de kan öka sina intäkter genom att flytta verksamheten till molnet.

Faktum är att företagskoncerner  förväntas år 2022 ha gått om småföretagen vad gäller införande av SaaS.

enterprise adoption in saas

Så oavsett om du är ett litet företag, medelstort företag eller en koncern, låt oss titta på hur ditt företag kan dra nytta av SaaS-modellen för CRM.

Viktiga fördelar med SaaS för ditt företag

1. Inga stora investeringskostnader

Med SaaS betalar du endast för det du behöver och du slipper höga startkostnader. Du betalar bara en abonnemangskostnad per månad eller år för att använda CRM som en tjänst.

Detta är ett av skälen till att SaaS vanligen föredras av medelstora företag som är försiktiga med hur de investerar sin budget i nya system – även om det betraktas som affärskritiskt.

Tänk på den initiala investering som krävs när du äger allt nedan, jämfört med SaaS – som administreras av leverantören.

on-premise vs saas

Istället för en stor initial investering med en server-lösning på plats kan SaaS hanteras som en driftskostnad (något de flesta ekonomichefer föredrar).

2. Ett kostnadsbesparande alternativ

En av de största fördelarna med SaaS-CRM är möjligheten att spara pengar!

Faktum är att “lägre totalkostnader” är den näst största drivkraften när det gäller införandet av SaaS på företagen.

top saas benefits

När du jämför kostnaden för en SaaS-CRM-lösning med kostnaden för att köpa programvaran kan SaaS-alternativet fortfarande verka dyrt vid en första anblick.

Men när du tar hänsyn till de belopp du måste lägga på att köpa nödvändig hårdvara och anställa och leda den personal som ska underhålla systemet visar det sig ofta att SaaS-lösningen faktiskt är det billigare alternativet.

on-premise vs software-as-a-service

Att välja SaaS innebär med andra ord att du helt kan undvika kostnaderna för extra hårdvara och driftsansvarig personal.

3. Sömlös åtkomst

Med SaaS-modellen får du tillgång till din CRM-databas oavsett plats, tid och vilken enhet du använder.

Med en drifttid på 99 % är allt du behöver är en internetanslutning och en webbläsare. Med hosting i molnet och åtkomst via internet är SaaS-CRM en perfekt lösning framförallt för utesäljare och andra personer som tillbringar större delen av arbetsdagen utanför kontoret.

4. Inga IT-problem

En problemfri IT-miljö är definitivt ett av SaaS-CRM:s starkaste försäljningsargument.

Den abonnemangsbaserade prissättningen är nästan helt befriad från avgifter för systemunderhåll som säkerhetskopiering, uppdatering och säkerhet.

Användaren behöver inte köpa, installera och uppdatera vare sig hårdvara eller en lokal server som kostar pengar och kräver underhåll. Det innebär i sin tur att du inte behöver anställa specifik IT-personal.

Här kommer ytterligare ett skäl till varför ditt företag kommer att få en snabbare tillväxt:

Genom övergången till molnet sjunker IT-kostnaderna med 15 % och kostnaderna för IT-underhåll med 16,7 %.

Det är en SaaS-leverantör som ansvarar för driften av SaaS-CRM-lösningen, vilket innebär att alla uppgraderingar, installationer, underhåll och nya användare kopplas till systemet utan att kunden behöver lyfta ett finger.

Dessutom är det SaaS-leverantörens ansvar att uppfylla sina löften och säkerställa att IT-hårdvaran fungerar som avsett.

5. Expandera och integrera som du vill

För några år sedan fanns en viss oro när det gällde införande av nya applikationer: kanske skulle den nya applikationen inte harmoniera med ditt arbetssätt, i synnerhet inte med de program som du var van vid att använda?

I takt med att tekniken utvecklas kan användare integrera sina SaaS CRM-program med redan tillgängliga programvaror på marknaden och bygga ut sina CRM-lösningar på samma sätt som de skulle bygga ut en lokal lösning.

Det betyder att kunder kan fortsätta använda de program de är vana vid, till exempel ERP-system eller e-postklienter, (som Gmail eller Outlook) eftersom de som regel kan integreras med SaaS-lösningen

6. Hög säkerhetsnivå

Enligt en studie genomförd av LogicMonitor anser 66 % av IT-proffsen att säkerhet är den största oron när det gäller att införa en molntjänststrategi för företaget.

saas challenges

Eftersom SaaS-leverantören ansvarar för underhållet av kundens data blir säkerhetsfrågorna väldigt viktiga, vilket ger kunden ett mycket säkert skydd.

SaaS-leverantörens verksamhet hänger på datasäkerheten, så det är lätt att inse att programsäkerheten är av yttersta vikt. Därför har SaaS-leverantörerna sina servrar utspridda på flera olika geografiska platser med automatisk backup, vilket garanterar en högre säkerhetsnivå än vad ditt eget företag skulle kunna åstadkomma.

Molnet är säkert och dina data är säkra. Faktum är att enligt Gartner har den mänskliga faktorn i 95 % av fallen varit den bakomliggande orsaken till de säkerhetsbrister som förekommit i molnsammanhang.

7. Skalbarhet

Avslutningsvis kan SaaS-CRM-modellen snabbt skalas upp vilket innebär att om din organisation beslutar sig för att öka antalet CRM-användare så kan det ske redan samma dag.

Borta är behovet av segdragna förfrågningar, testning, byte av IT-arkitektur, installation av ytterligare programvara och en massa väntetid.

Ändra bara abonnemanget och vips kan du ge fler användare tillgång till din SaaS-lösning.

Och om du behöver mer lagringsutrymme eller ytterligare tjänster så är processen densamma: enkel och nästan omedelbar driftsättning.

Det är just snabbheten som är det främsta pådrivande faktorn som får företag att gå över till SaaS-modellen.

driving saas adoption

Företag som redan har flyttat till molnet upplever redan hur snabbt det går att skala upp.

Faktum är att 20 % av företagen har sett en genomsnittlig förbättring i marknadsledtiderna – och att de har lämnat konkurrenterna som använder lösningar via egna servrar långt bakom sig.

I den andra "vågskålen" ligger dock att det kan krävas en längre process vid nedskalning. Detta för att SaaS-leverantörer erbjuder en separat version av produkten som stöd för kunderna vilket gör att en flytt bort från denna har motsatt effekt.

Slutsats

Det finns flera fördelar med SaaS.

Företag världen över flyttar till molnet där de enkelt kan hyra tjänster och njuta av en problemfri tillvaro.

Vad gäller SaaS-CRM så är de största fördelarna följande:

  • Du slipper IT-relaterade problem, vilket innebär att användaren inte behöver köpa, installera eller underhålla någon hårdvara.
  • Inga licensavgifter i förskott eller extraavgifter för underhåll och uppgraderingar.
  • Enkel anpassning då SaaS erbjuder en flexibel och skalbar IT-lösning som är kompatibel med en mängd olika affärsverktyg.

Om du letar efter en CRM-programvara och en SaaS-applikation, registrera dig nedan för att få en individuellt anpassad demo  så visar vi dig hur SuperOffice CRM kan hjälpa ditt företag att växa.

Vill du få mer intressant innehåll i din inkorg?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev så avslöjar vi våra hemligheter om hur vi lyckats hjälpa växande företag att omvandla relationer till intäkter.