7 fördelar för ditt företag med CRM som molntjänst (SaaS)

”Software-as-a-service” (SaaS), det vill säga programvara som molntjänst, har funnits sedan tidigt 2000-tal och är ett kostnadseffektivt alternativ till ett traditionellt system, där du måste köpa eller bygga din egen IT-infrastruktur, själv installera programvaran, konfigurera programmen och ha en IT-avdelning som sköter underhållet.

Även om SaaS inte är ett helt nytt begrepp så är det fortfarande många företag som är osäkra och har många frågor kring om det är ett möjligt alternativ för dem.

Om du är en av dessa så hoppas vi att den här artikeln kan räta ut en del av frågetecknen.

Vad är programvara som molntjänst (SaaS)?

SaaS (Software-as-a-service), även kallad ”on-demand”- eller “molnbaserad” programvara, erbjuder uppkoppling till och abonnemang på IT-tjänster i en delad infrastruktur via molnet och distribution via Internet.

Programvaran levereras och hanteras av en extern leverantör, och du får tillgång till den via en webbläsare.

Hur viktigt är molnet?

Ser vi bara på lösningar från Microsoft Office Web Apps, Google Search till Facebook så är det inte en överdrift att säga att SaaS-modellen dominerar IT-utvecklingen.

Och när Vanson Bourne intervjuade 460 beslutsfattare, uppgav de att deras verksamhet har vuxit med 19,63% efter att de flyttat till molnet!

I en enkät av IDG riktad till IT-chefer framkom det att den största ökningen av investeringar under 2019 går till just molnlösningar. Antalet företag som planerar att flytta i stort sett alla sina applikationer till molnet innan 2020 uppgår till hela 73%.

percentage-of-companies-using-saas.png

Vilka använder SaaS-applikationer?

Företag använder i genomsnitt 16 SaaS-appar i sin verksamhet varje dag, och om du har använt SaaS – som privatperson eller i ditt arbete – vet du att SaaS passar alla.

I synnerhet passar det mindre och medelstora organisationer. SaaS är ett problemfritt och kostnadseffektivt alternativ som erbjuder nya möjligheter, flexibla kostnader samt enkelt underhåll och driftsättning.

Du behöver inte äga en kraftfull PC, en egen server eller anställa en IT-expert för att kunna lagra din affärsinformation i molnet. SaaS ger alla användare tillgång till databasen oavsett tidpunkt och plats, så länge det finns en Internet-anslutning.

Allt som krävs är en webbläsare och en Internet-uppkopplad enhet.

SaaS revolutionerar CRM

Vad gäller CRM-programvara har introduktionen av SaaS-modellen helt enkelt inneburit en revolution. Den har förändrat distributionen av CRM-programvara från en ”inköps- och ägandemodell” till en ”abonnemangsbaserad och outsourcande tjänstemodell”.

Och det är CRM som kommer att vara den pådrivande faktorn för att gå över till SaaS-modellen, enligt uppskattningar gjorda av Analysys Mason.

Orsaken till tillväxten beror på de många fördelar som SaaS CRM-applikationer ger till företag. Och påståendet att det bara är små företag som flyttar CRM till molnet har förvandlats till en myt.

Men det har inte alltid varit så här.

I början ansåg många stora företag att tanken på att flytta sina affärsappar till molnet var otänkbart. Det har nu förändrats eftersom det har bevisats att omsättningen ökar efter att de flyttat till molnet.

Faktum är att stora företag förväntas gå om små och medelstora företag i att ha implementerat SaaS-lösningar senast 2022.

Så oavsett om du är ett litet, medelstort eller ett stort företag, låt oss titta på hur ditt företag kan dra nytta av att välja en SaaS-modell för CRM.

Viktiga fördelar med SaaS CRM för ditt företag

1. Inga stora investeringskostnader

Med SaaS betalar du allt eftersom, enligt en ”pay as you go-modell”, utan höga uppstartskostnader. Du betalar bara en abonnemangskostnad per månad eller år för att använda CRM-tjänsten.

Det är en av anledningarna till att SaaS föredras av mindre och nystartade företag som kanske inte har de ekonomiska möjligheterna att investera i en CRM-lösning, trots att den anses affärskritisk.

Det innebär även att SaaS kan betraktas som en driftskostnad (vilket de flesta ekonomichefer föredrar) istället för en investering.

2. Ett kostnadsbesparande alternativ

En av de största fördelarna med SaaS CRM är kosnadsbesparingar. Faktum är att det är den näst viktigaste anledningen till varför företag väljer en SaaS-lösning.

När du jämför kostnaden för en SaaS CRM-lösning med kostnaden för att köpa programvaran kan SaaS-alternativet fortfarande verka dyrt vid en första granskning.

Men när du tar hänsyn till kostnaden för att köpa nödvändig hårdvara, samt att anställa och leda den personal som ska underhålla systemet visar det sig ofta att SaaS-lösningen faktiskt blir det billigare alternativet.

Att välja SaaS innebär med andra ord att du slipper kostnaderna för extra hårdvara och för personal som ska underhålla systemet.

3. Smidig åtkomst

Med SaaS-modellen får du tillgång till din CRM-databas oavsett plats, på valfri enhet och när som helst.

Med en driftssäkerhet på 99% är allt du behöver är en Internet-anslutning och en webbläsare. Eftersom lösningen är placerad i molnet och tillgänglig via Internet är SaaS CRM perfekt för personer som tillbringar den mesta tiden utanför kontoret.

4. Inga IT-problem

En problemfri IT-miljö är definitivt ett av de starkaste försäljingsargumenten att välja en CRM-lösning i molnet.

SaaS abonnemangsbaserade prissättning är nästan helt befriad från avgifter för systemunderhåll som säkerhetskopiering, uppdatering och säkerhet.

Användaren behöver inte köpa, installera och uppdatera någon hårdvara eller ha en lokal server installerad som kostar pengar och kräver underhåll. Det innebär i sin tur att du inte behöver anställa någon dedikerad IT-personal.

Och här är en annan anledning till att du kommer att växa snabbare:

Genom att flytta till molnet minskar IT-utgifterna med 15% och IT-underhållskostnaderna med 16,7%.

CRM-lösningar i molnet tillhandahålls av en SaaS-leverantör, så alla uppgraderingar, installationer, underhåll och nya användare kopplas till systemet, utan att det kräver insats från kundens sida.

5. Expandera och integrera som du vill

För bara några år sedan ansågs det riskabelt att introducera en ny programvaru-app eftersom den kanske inte skulle fungera tillsammans med andra programvaror och i synnerhet med de program som du var van att använda. 

I takt med att teknologin utvecklas kan användare integrera sina SaaS CRM-appar med de redan tillgängliga programvarorna på marknaden och expandera sina CRM-lösningar på samma sätt som med en lokal lösning.

Det betyder att kunder kan fortsätta använda de programvaror de är vana vid, exempelvis ERP-system eller e-postklienter, eftersom de vanligtvis kan integreras med SaaS-lösningen.

6. Hög säkerhetsnivå

Enligt en studie från LogicMonitor säger 66% de tillfrågade IT-experterna att säkerheten är den viktigaste frågan när det gäller att implementera en molnbaserad lösning för företaget.

Eftersom en SaaS-leverantör ansvarar för underhållet av kundens data blir säkerhetsfrågorna extremt viktiga och kundens data är mycket säkert skyddad.

SaaS-leverantörens verksamhet hänger ju på datasäkerheten, så det är lätt att inse att programsäkerheten är av yttersta vikt. Därför har SaaS-leverantörerna sina servrar utspridda på flera olika geografiska platser med automatisk backup, vilket garanterar en högre säkerhetsnivå än vad ditt eget företag troligen skulle kunna åstadkomma.

7. Enkel skalbarhet

Slutligen så kan SaaS CRM-modellen snabbt skalas upp. Så om din organisation beslutar sig för att öka antalet CRM-användare, så kan det ske redan samma dag.

Det behövs ingen tidsödande beställning, testning, ändring av IT-arkitekturen, installation av ytterligare programvara och väntan. Du behöver bara ändra ditt abonnemang och vips så har fler användare tillgång till SaaS-lösningen. Och om du behöver mer lagringsutrymme, eller ytterligare tjänster så är processen densamma: enkel och möjlig att driftsätta nästan omedelbart.

Det är just på grund av snabbheten som företag väljer att flytta till en SaaS-lösning.

Nedskalning kan dock fortfarande ta längre tid beroende på avtalet med leverantören.

När du väl väljer en molnlösning…

Fördelarna med SaaS är många. Företag över hela världen flyttar nu till molnet, där de enkelt kan hyra tjänster och njuta av en problemfri IT-tillvaro.

Vad gäller SaaS CRM så är de största fördelarna:

  • Avsaknaden av IT-relaterade problem, vilket innebär att användaren inte behöver köpa, installera eller underhålla någon hårdvara.
  • Inga stora licensavgifter i förskott eller extraavgifter för underhåll och uppgraderingar.
  • Enkel anpassning, då SaaS erbjuder en flexibel och skalbar IT-lösning, som är kompatibel med en mängd olika affärsverktyg.

Så det enda som återstår för de som vill hantera och utveckla sin verksamhet ännu mer är att välja sin SaaS CRM-leverantör med omsorg!

 

Prova gratis