Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Tre typer av CRM: Välj rätt CRM för din verksamhet.

Tre typer av CRM

Alla CRM-plattformar skapas inte på samma sätt.

Varje CRM har olika syften och publik.

De har även olika prisupplägg och unika introduktionsprocesser som matchar individuella behov. Slutligen skiljer sig CRM-systemen åt när det kommer till hur de byggs upp och hur företag kan dra nytta av dem.

Om du precis har börjat din resa för att hitta rätt CRM för ditt företag, presenterar vi här de tre olika typer av CRM – analytiskt, operativt och samarbetsbaserat – och hur de skiljer sig åt.

Vi kommer också att dela med oss av tips och rekommendationer för att hjälpa dig på vägen.

Tre typer av CRM

analytical-operational-collaborative-crm.png

Låt oss presentera tre typer av CRM, analytiskt, operativt och samarbetsbaserat:

 • Analytiskt använder data som grund för plattformen.
 • Operativt bygger på automatisering av arbetsbelastningen.
 • Samarbetsbaserat bryter ner silor.

Låt oss ta en närmare titt på alla tre.  

1. Analytiskt CRM

Ett analytiskt CRM hjälper dig att samla in data, insikter och information så att du kan vidta åtgärder och främja företagets tillväxt.

Ett analytiskt CRM innehåller vanligtvis funktioner som:

 • OLAP (Online analytical processing) (onlinebaserad analysprocess): Organisera stora mängder data samtidigt. Det kan också hjälpa dig att "förutsäga framtiden" genom att lyfta fram potentiella trender och möjligheter.
 • Datalager: Ett nav som samlar in och arkiverar data från flera system. Används bäst för att organisera data som kan användas i företagsövergripande rapporter.
 • Datautvinning: Analyserar data för att lösa affärsproblem genom att identifiera mönster och samband.

Är ett analytiskt CRM rätt för dig?

Ett analytiskt CRM passar bäst för företag som fokuserar på datadrivet beslutsfattande. De vanligaste användarna av ett analytiskt CRM, när CRM-databasen består av tusentals (eller miljontals) kontakter är analytiker, revisorer och personer inom Business Intelligence.

Exempel på analytiska CRM är Zoho, Insightly och Bitrix24.

Hur gynnar ett analytiskt CRM sälj-, marknads- och kundtjänstteamet?

2. Operativt CRM

Ett operativt CRM-system hjälper dig att göra mer med mindre.

Operativa CRM-system är utformade för att automatisera och effektivisera affärsprocessen för att hitta nya kunder och behålla befintliga kunder.

Är ett operativt CRM rätt för dig?

Ett operativt CRM passar bäst för företag som har ont om resurser och som letar efter sätt att minimera repetitiva uppgifter med hjälp av automatiserad försäljning och marknadsföring. De vanligaste användarna av operativa CRM är kundorienterade team inom exempelvis försäljning och marknadsföring.

Exempel på operativa CRM är HubSpot, Pipedrive och Salesforce.

Hur gynnar ett operativt CRM sälj-, marknads- och kundtjänstteamet?

 • Försäljning: Använd det operativa CRM:et för att automatisera stegen i din säljprocess, såsom möten och uppföljningsmejl.
 • Marknadsföring: Utveckla leads inom olika delar av köp- och kundresan.
 • Kundservice: Skicka automatiska mejl till dina kunder med bekräftelser eller exempelvis vid ärendehantering.

3. Samarbetsbaserat CRM

Ett samarbetsbaserat CRM kommer att förbättra den interna kommunikationen.

Det kommer inte bara att ta bort silos mellan försäljning, marknadsföring och kundtjänst, det kommer också att hjälpa dig att kommunicera externt genom att skapa en mer sömlös kontakt med dina distributörer, partners och leverantörer.

Är ett samarbetsbaserat CRM rätt för dig?

Ett samarbetsbaserat CRM används bäst av företag som är kundcentrerade och vill förbättra kundupplevelsen. Som en plattform för hela företaget används CRM-systemet för samarbete mellan alla i företaget, inte bara av kundtjänstteamen.

Exempel på samarbetsbaserade CRM är Sage CRM, Dynamics 365 och Copper.

Hur gynnar ett samarbetsbaserat CRM sälj-, marknads- och kundtjänstteamen?

 • Försäljning: Använd CRM:et för att tilldela nya prospekt till en specifik marknadsföringskampanj baserat på information från säljmöten.
 • Marknadsföring: Tilldela heta leads till specifika säljare baserat på mejlkampanjer som de har deltagit i.
 • Kundservice: Meddela försäljningschefer om en kund har kontaktat kundtjänst för att exempelvis be om fler användarlicenser.

Vilket CRM är SuperOffice CRM?

Du kanske har noterat att SuperOffice CRM saknas från ovanstående exempel.

Anledningen är enkel – SuperOffice CRM är alla tre. Det vill säga, både analytiskt, operativt och samarbetsbaserat. Det är det som gör det unikt!

business-insights.jpg

Till skillnad från andra plattformar har SuperOffice CRM byggts för kundorienterade team från början och är den enda plattformen som använder samma teknik och användargränssnitt för funktionerna försäljning, marknadsföring och service (vilket gör användarintroduktionen snabb!).

Är SuperOffice CRM rätt för dig?

SuperOffice CRM är utformat för företag som anser att CRM är avgörande för företagets framgång. De flesta användare som arbetar med SuperOffice CRM arbetar med försäljning, marknadsföring och kundservice. Men alla SuperOffice-medarbetare, inklusive personer från IT, redovisning, administration och C-suite - använder SuperOffice CRM dagligen.

Hur gynnar SuperOffice CRM sälj-, marknads- och kundtjänstteamen?

 • Analytiskt CRM: Hantera din försäljningspipeline bättre med våra färdiga rapporter. Få en inblick i vilka affärer som avstannat och vilka potentiella kunder som är på väg att köpa. Försäljningscheferna kan få en överblick över alla säljares prestationer med hjälp av våra CRM dashboards.
 • Operativt CRM: Automatisera registreringsprocessen för leads med hjälp av webbformulär, startsidor och mejl. Inga fler manuella och tidskrävande mejlkampanjer. Automatisera din kommunikation samtidigt som du behåller den personlig.
 • Samarbetsbaserat CRM: Sätt kunden i centrum för din verksamhet och ge alla samma åtkomst till aktivitets- och kommunikationshistorik – så att alla får den kontext de behöver för att leverera en bättre kundupplevelse.

Slutsats 

Det finns tre typer av CRM-plattformar som du kan välja för att stötta din verksamhet.

 • Välj analytiskt CRM om du vill få tillgång till de viktigaste uppgifterna om dina kunder för att kunna fatta mer strategiska beslut.
 • Välj operativt CRM om du vill öka automatiseringen inom din organisation – oavsett om det gäller försäljning eller marknadsföring.
 • Välj samarbetsbaserat CRM när du vill öka insynen i kunddatan för olika team.

Men det finns även ett fjärde alternativ!

Välj SuperOffice CRM om du vill ha den bästa CRM-programvaran som hjälper dig att:

 • Använda analyser för att fatta smartare affärsbeslut och vidta åtgärder baserat på data.
 • Automatisera befintliga processer och minska tidskrävande repetitiva uppgifter.
 • Förbättra samarbetet för att eliminera silor och förbättra kundupplevelsen.

Så, vilken typ av CRM är du intresserad av?

Vill du veta mer om SuperOffice CRM?

Boka en 30-minuters demo med en av våra produktexperter här. Vi går igenom de analytiska, operativa och samarbetsrelaterade delarna i vårt CRM. Viktigast av allt är att vi visar hur de fungerar tillsammans – för det är så du använder ett CRM för att utveckla ditt företag!