Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vi har idag en säljprocess som sker systematiskt, där offerter har en mycket högre sannolikhet att leda till affär.

Weimar Andersson It-chef

Utmaning

Christian Berner levererar teknisk utrustning från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och i Norden.

Företaget ingår i Christian Berner Invest med cirka 220 anställda i hela Norden och en omsättning på 500 MSEK. Christian Berner behövde förbättra sin styrning och sin dokumentation i sälj- och marknadsprocessen. Bristande dokumentation och det faktum att kollegor inte kunde gå in och titta på en gemensam kundvy gick ut över samarbetet kollegor emellan och säljarnas effektivitet. Säljarna lade alltför mycket tid på att leta efter information. Offerter följdes inte upp så som de borde och bristfällig fokus på försäljningen gick ut över antalet avslut.

Datorvanan i gruppen varierade från expertanvändare till personer som i praktiken inte sett en PC tidigare. Christian Berners projektåtaganden är komplexa. Det handlar om långa säljprocesser där ritningar, projektdata, idéer och leverantörsåtaganden stöts och blöts för att sedan övergå i projekt. Ledningen såg att det även fanns långsiktiga effektivitetsvinster i att strukturera projektprocessen.

SuperOffice har blivit den totala “städgumman” för oss. Här samlar vi allt som behöver dokumenteras: försäljningar, ritningar, projekt, kreativa idéer, åtaganden. Och det bästa av allt: ’total cost of ownership’ är extremt låg.

Weimer Andersson

Lösning

Christian Berner behövde en lösning som även dator-ovana kunde hantera. SuperOffice-lösning är både enkel och användarvänlig och det var avgörande för köpbeslutet.

Bland de fem system som SuperOffice ställdes emot, så bedömdes SuperOffice vara det enda systemet med en tydlig och konsekvent navigering. Auto-påminnelsefunktioner för offerter i SuperOffice sågs som en viktig del i lösningen, eftersom just missade offerter var ett problem.

Överblicken och enkelheten i att dokumentera vad som sagts och lovats var också en viktig anledning till varför SuperOffice valdes. I SuperOffice hanteras idag marknadsföring och försäljning, men även projekt-hantering och de viktiga relationerna mot leverantörerna.

Resultat

SuperOffice används genomgående i hela koncernen och ses som ett affärskritiskt verktyg.

Christian Berner har idag en säljprocess som sker systematiskt, där offerter har en mycket högre sannolikhet att leda till affär. Med SuperOffice har säljarna bättre möjligheter att planera sin tid och numera kan de enkelt få tag på den information som behövs för att föra affären framåt. Även kundutskick sker mer strukturerat vilket lett till effektivitetsvinster.

Christian Berner har en överblick på kunden från sälj till pågående projekt, vilket gör att initiativet behålls. Christian Berner kan genom en strukturerad och väldokumenterad process vara professionell i sina relationer med både sina kunder och sina leverantörer. Det går snabbt att träna nyanställda i systemet och allt till en väldigt låg kostnad.

Viktigaste fördelarna

  • Optimerad styrning och dokumentation av marknads- och säljprocessen
  • Samarbete och säljeffektivitet förbättrad genom en gemensam kundvy
  • Fler avslut genom att fler offerter följs upp med stöd av autopåminnelsefunktion för offerter
  • Effektivisering av den komplexa projektprocessen
  • Bibehållet initiativ från försäljning till pågående projekt