7 sätt att komma igång med e-postmarknadsföring

År 2008 var det bara 64 % av de mindre företagen som använde e-post som marknadsföringsverktyg.

Idag är andelen så hög som 98 %.

Skälet är enkelt: E-postmarknadsföring utklassar alla andra marknadsföringskanaler vad gäller generering av intäkter.

I en undersökning från 2016 genomförd av Webmarketing123 uppgav 1 av 3 B2B-marknadsförare att e-post var den kanal som hade den största positiva effekten på intäkterna – en klar vinnare, och nästan dubbelt så effektiv som den näst bästa marknadsföringskanalen (SEO – sökmotoroptimering).

 

E-postmarknadsföring kan generera goda resultat för ditt företag. Det finns dock vissa utmaningar.

En av de största utmaningarna enligt de småföretagare som använder e-postmarknadsföring är att mottagarna ska betrakta e-posten som skräppost, eller ännu värre att e-postmeddelandena inte ger någon effekt.

I den här artikeln presenterar vi 7 tips på hur du bäst kommer igång med e-postmarknadsföring.

1. Gör en plan

Innan du skapar din nästa e-postkampanj behöver du göra en plan. Planen hjälper dig att klargöra dina mål, din inriktning och beskriva alla nödvändiga uppföljningsaktiviteter. Vad bör då planen innehålla?

Här är några frågor du bör du ställa dig själv innan du börjar:

 • Vad är mitt mål?
 • Vilken är min målgrupp?
 • Hur ofta kommer jag skicka e-post?
 • Vilket innehåll vill jag ska ingå i kampanjen?
 • Hur länge ska kampanjen pågå?
 • Hur ska jag mäta resultatet?

Planen behöver inte vara genomarbetad in i minsta detalj. Om du har ont om tid är en punktlista perfekt. Det viktigaste är att du har en plan nedskriven, som du kan återgå till när det behövs.

2. Skapa en enkel och strukturerad kampanj

En vanlig taktik vid e-postutskick är att inkludera många budskap i en kampanj för att generera så stort intresse som möjligt. Här är vårt råd:

Gör tvärtom.

Se till att dina meddelanden är konkreta, lättlästa och relevanta.

Du behöver inte vara bekymrad om du är novis inom området och aldrig har skrivit en e-postkampanj tidigare – Jack Prices ”fyra P” för att skriva övertygande e-postmeddelanden är en bra utgångspunkt.

Förutsättningen är enkel. Dessa fyra P ger din e-postkampanj en struktur som bidrar till att fånga läsarnas uppmärksamhet och generera respons. Detta är de fyra P:na:

1. Promise
2. Picture
3. Proof  
4. Push

Promise - Börja med att ge dina målgrupp ett löfte – en lösning på deras problem till exempel.

Picture - Använd sedan språket för att hjälpa läsaren att framkalla en mental bild.

Proof - Därefter ger du ett bevis på vad du kan leverera t ex via undersökningar eller användarerfarenheter.

Push - Slutligen behöver du vara väldigt tydlig med vad läsaren ska göra härnäst. Detta betyder att du bör inkludera en länk till en landningssida där läsaren kan köpa en viss produkt, eller erbjuda en gratis nedladdning av t.ex. en guide som alternativ för de som inte är redo att köpa än.

3. Testa dina e-postutskick

Du kan använda dig av olika metoder för att testa dina e-postkampanjer. Det behöver inte vara dyrt eller tidskrävande, men varje e-postutskick bör granskas av åtminstone en kollega innan du skickar ut det.

Det är också viktigt att testa meddelandena på olika plattformar. Hur ser utskicket ut på surfplattor och mobiltelefoner? Visas bilderna i alla e-postklienter?

Enligt Litmus öppnas numera 55 % av alla e-postmeddelanden på mobila enheter, och andelen ökar konstant. Det gör att du måste säkerställa att dina meddelanden kan läsas på alla typer av enheter.

 

4. Välj rätt tidpunkt

Din målgrupp läser sin e-post vid olika tidpunkter och av olika skäl. Därför bör din e-post nå mottagarens inkorg när det är störst chans att meddelandet blir läst. Sätt dig in i deras situation till att börja med. Tänk på om mottagarna öppnar sin e-post direkt på morgonen, eller kanske först när de kommit hem från jobbet. Det påverkar när du bör skicka ut din kampanj.

Prova att skicka e-post vid olika tidpunkter på dagen och på olika veckodagar för att avgöra vad som ger bäst resultat.

Om du beslutar dig för att skicka ut din e-postkampanj på en vardag, visar våra egna undersökningar att tisdagar har högst öppningsfrekvens och att de flesta meddelanden öppnas på eftermiddagen (efter kl. 14).

 

5. Skapa personliga e-postmeddelanden

Dina kunder och potentiella kunder har säkerligen många likheter, men samtidigt är de alla mycket olika. De allra flesta vill dock känna att de är betydelsefulla. Det uppnår du med hjälp av CRM-programvara.

Genom att använda en CRM-programvara kan du göra dina e-postmeddelanden personliga och skräddarsy innehållet för varje mottagare. Det är upp till dig i vilken utsträckning du vill personanpassa dina e-postkampanjer, men du kan bland annat individualisera dem genom att använda:

 • Namn
 • Plats
 • Köphistorik
 • Senaste inloggningsdatum
 • Aktuell aktivitet

6. Be om tillåtelse innan du skickar e-post

Samtyckesbaserad marknadsföring har fått allt större genomslag de senaste åren och är numera praxis. Vad är då samtyckesbaserad marknadsföring, kanske du undrar?

Det är normal hövlighet att fråga kunderna om tillåtelse innan du skickar e-postmeddelanden för att marknadsföra din produkt eller tjänst, men det är också ett krav i förhållande till den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR ((General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018.

Marknadsföringsgurun Seth Godin sammanfattade begreppet samtyckesbaserad marknadsföring i ett blogginlägg från 2008:

”Samtyckesbaserad marknadsföring är förmånen (inte rätten) att få leverera förväntade, personliga och relevanta budskap till personer som faktiskt önskar få dem... Det är som med dating. Du försöker inte sälja vid det första mötet, utan det blir något du förtjänar med tiden, steg för steg.”


Samtyckesbaserad marknadsföring kräver att du ber kunderna att aktivt anmäla sig till din utskickslista, i motsats till att du köper en lista med tusentals e-postadresser från någon som aldrig hört talas om dig.

Även om det tar tid att bygga upp en e-postlista så får du mycket högre svarsfrekvens eftersom mottagarna faktiskt vill att du hör av dig.

7. Mät resultatet
I likhet med övriga marknadsföringskanaler bör du mäta resultatet av dina kampanjer. När du ska mäta utfallet av dina e-postutskick kan du dra nytta av dessa viktiga KPI:er för att lyckas med e-postmarknadsföring:

 • Leveransbarhet
 • Öppningsfrekvens
 • Klickfrekvens

Leveransbarhet beräknas utifrån antalet e-postmeddelanden som skickas ut jämfört med antalet e-postmeddelanden som når sina avsedda mottagare. Ett meddelande kommer inte alltid fram eftersom e-postadressen kan ha raderats eller blivit ogiltig.

Öppningsfrekvens definieras som antalet meddelanden som når fram jämfört med antalet meddelanden som öppnas.

Klickfrekvens beräknas utifrån antalet meddelanden som öppnas jämfört med hur många av mottagarna som klickar på en länk eller en bild i meddelandet.

Genom att spåra dessa KPI:er kan du identifiera vad som fungerar bäst i dina e-postkampanjer. Om du exempelvis märker att en e-postkampanj med en kort ämnesrad har högre öppningsfrekvens än en kampanj med en längre ämnesrad bör du försöka använda kortare ämnesrader i framtiden.

Slutsats

Mindre företag har oftast både ont om tid och resurser och därför vill du naturligtvis lägga din tid och dina resurser på de aktiviteter som ger bäst resultat.

En av de aktiviteter som ger goda resultat och som inte kostar mycket pengar är e-postmarknadsföring.

Med hjälp av e-postmarknadsföring kan du komma nära dina kunder på ett sätt som inte är möjligt via andra marknadsföringskanaler.

Använd e-postmarknadsföring för att få kontakt med dina kunder. Skicka e-post som de vill öppna – ett meddelande som får dem att klicka sig vidare.

Och om du upptäcker att din e-postkampanj inte ger det förvantade resultatet vid första försöket kan du trösta dig med att även de största och bästa organisationerna misslyckas ibland. Då är det bara att mäta och optimera kampanjen och sedan försöka på nytt!

Vill du komma ingång med e-postmarknadsföring?

Prova SuperOffice Marketing. Beställ en gratis demo här.

Få en gratis demo