Sydpolsutmaningen: Hur en stark företagskultur skapar tillväxt

Illustration med fotvandrare i vinterlandskap

Det finns många viktiga faktorer som bidrar till företagets övergripande tillväxt – ett bra erbjudande, ett starkt ledarskap, rätt medarbetare, en gedigen affärsplan, för att bara nämna några få.

Pådrivna av globaliseringens krafter är dagens företagsledare alltid på jakt efter nya sätt att komma in på nya marknader, slå konkurrenterna och uppnå bättre resultat. Det är siffrorna som räknas, inte känslorna.

Faktum är att de kanske till och med tror att det inte finns tid att bygga en företagskultur. Att arbeta med balans mellan arbete/privatliv, öppenhet, förtroende och engagemang som är så viktigt. Om medarbetare bara gör vad som krävs för att få avslut och klara budgeten, så blir vi alla vinnare, eller hur?

Svaret är nej.

Kultur äter strategi till frukost

Studier visar att företag med engagerade medarbetare utklassar företag som inte har det med 202%!

Det är förlegat att tro att ett företag bara behöver en bra strategi för att uppnå sina tillväxtmål. Oavsett hur bra en strategi är, är den inget värd utan entusiastiska och engagerade medarbetare som stöder och genomför den.

Faktum är att det är en stor skillnad mellan vad som är en fantastisk rekrytering och en rekrytering som bara är ”okej”.  Bara för att en kandidat ser bra ut ”på pappret”, betyder det inte nödvändigtvis att personen är den bäst lämpade.

Du vill allra helst ha de där medarbetarna som alltid tänker på hur de kan göra mer, göra saker bättre eller hjälpa kollegorna runt om sig. Det är dessa medarbetare som hjälper dig att genomföra din strategi.

När den kända managementkonsulten Peter Drucker sa ”Kultur äter strategi till frukost”, menade han inte att strategi var oviktigt, utan han poängterade att kultur spelar en avgörande roll för företagets resultat. 

Bara genom att förbättra engagemanget, har det visat sig att en femprocentig ökning av engagemanget kan kopplas till en omsättningsökning på 3%.

Berättelsen om hur kulturen räddade vårt företag

Det finns många studier där ute som pratar om hur viktig företagskulturen är för lönsamheten, men ändå är det svårt att sätta ett värde på den. Företagskultur kan inte mätas i konkreta siffror. Det handlar om stämning och känslor. Så hur värdesätter man det?

Låt oss dela med oss av vår egen personliga berättelse, så kan du själv avgöra hur viktig företagskulturen är för företagets tillväxt och resultat.

Året var 2002. Världsekonomin präglades av lågkonjunktur och många företag hade det tufft och fler gick i konkurs. Och vårt företag var inget undantag. Lågkonjunkturen ledde oss in i en av de tuffaste perioderna i vår historia.

Allt började med att “dot.com-bubblan” sprack. Detta paralyserade marknaden och drabbade företag världen över.

Vid denna tidpunkt hade vi redan minskad tillväxt och vi hade extrema svårigheter att nå våra försäljningssiffror. Trots att alla på företaget slet, uteblev resultaten oavsett hur hårt vi kämpade.

Det var svårt att göra nya avslut. Moralen sviktade. Att vi var listade på Oslobörsen gjorde inte saken lättare eftersom det alltid var ”pressande” att visa upp kortsiktiga förbättringar.

Vi var under stor press och ett mörkt moln av desperation låg i luften och hotade att kväva oss.

Desperata tider kräver desperata åtgärder

Une Amundsen, vår grundare, såg tydligt och han och ledningsgruppen var tvungna att göra något och oavsett vad de bestämde sig för var de tvungna att göra det snabbt.

Ledningen insåg att de hade alla verktyg i verktygslådan. Att bara uppmuntra medarbetarna att jobba hårdare var inte längre görbart, eftersom många av dem redan var på väg att bli utbrända. Det måste finnas ett nytt sätt att motivera medarbetarna på, att förena dem som ett team, att få dem alla att vilja stå upp och kämpa igen.

Men vad?

Det är ingen underdrift att säga att Une Amundsen var en passionerad och kreativ man. En man som hade lika stora idéer som ett stort hjärta. En man som trodde att så länge människor var enade, skulle de lyckas.

Idén om Sydpolsutmaningen föddes

Baserat på denna övertygelse skapade Une och ledningsgruppen ” South Pole Expedition Challenge” i början av 2003.

”South Pole Expedition” var en passande metafor som beskrev situationen vi befann oss i. Den nedslagenhet som präglade medarbetarna då, speglade hur det måste ha varit på Sydpolen – rasande stormvindar och iskalla temperaturer ner till -60 ˚C på vintern, utan något synligt solljus.

Och precis som Roald Amundsen, den kände norska upptäcktsresanden, kämpade mot alla odds för att bli första som nådde fram till Sydpolen på Antarktis, så kämpade vi mot hårda ekonomiska svårigheter för att göra ”comeback” som ett lönsamt företag.

Kommunikation om utmaningen

Une visste att en idé bara var en idé och inte skulle fungera om han inte lyckades få med sig alla medarbetare på resan. Och det enda sättet att få alla engagerade var att resa runt, presentera idén, se alla i ögonen och få dem att skaka hand på den. Och det var precis vad han och vår koncernchef Gisle gjorde.

De besökte alla dotterbolag: I Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Benelux, Schweiz och Storbritannien. Varje presentation började med de kalla hårda fakta om läget för företaget (rakt på sak, utan att linda in det) – utsikterna såg inte bra ut och att resan för att återhämta sig skulle bli tuff.

”South Pole Expedition Challenge” skulle bli en betydande del av denna återhämtningsplan förklarade Une. Och han behövde ett hundraprocentigt engagemang från alla om det skulle lyckas.

Vad han visade var annorlunda än en vanlig säljtävling. Une var före sin tid när han beslöt att göra ett spel av hela Sydpolsexpeditionen och virtuellt återskapa resan på vårt intranät.

Målen och belöningarna

Målet var att virtuellt nå Sydpolen senast i december 2003.

Försäljningsmål och milstolpar gjordes om till utposter i expeditionen. Varje person, varje avdelning och varje dotterbolag fick olika uppgifter när det gällde vad de skulle uppnå varje dag och varje månad för att nå en milstolpe. Alla dessa aktiviteter skulle spåras och visualiseras så att alla på företaget kunde se framstegen.

Om företaget nådde sina försäljningsmål, skulle deltagarna i tävlingen belönas med en riktig resa till Svalbard. Svalbard, en del av Norge där det råder en liknande kyla, valdes som en symbol för Antarktis och skulle förmedla känslan av Sydpolen.

Dessutom var det belöningar längs vägen för att hålla medarbetarna motiverade och för att ge erkännande för hårt arbete. Om säljteamen över hela företaget uppfyllde sina försäljningsmål kunde de kvalificera sig för en resa till ön Spetsbergen (den enda permanent befolkade ön i Svalbard) eller bli utsedd till ”Hero of the Month” av sina kollegor. 

Säkerställa expeditionskontraktet

När Une var klar med presentationen frågade han alla i rummet rakt på sak: ”Är ni med eller inte? Om ni inte är det, är det nu det är dags att hoppa av. Jag tänker inte ljuga för er. Det kommer inte att bli lätt. Vi kommer att tillhandahålla verktyg och support, men det är fortfarande ni som måste stå för slitet.”

Att bara låtsas stödja och nicka jakande med huvudet till planen dög inte. Om ditt engagemang för resan och företaget var äkta, var du tvungen att skriva under ett expeditionskontrakt – i stort sett ett ”gentleman’s agreement” att du ställde upp till hundra procent.

För att återskapa andan hos en riktig expedition och göra resan till en delad upplevelse, fick alla personliga digitala dagböcker där de kunde föra in och dela sina tankar, erfarenheter, frustration och motivation.

Förhoppningen var att denna dagbok en gång skulle utgöra grunden till en bok som berättade historien om SuperOffice och expeditionen till Sydpolen.

Unes önskan gick i uppfyllelse och boken ”Envisa Jäklar” gavs så småningom ut.

Enighet ger styrka

Vi behöver knappast säga att återhämtningsinsatsen var framgångsrik. Slutresultatet hamnade avsevärt över målen som ledningsgruppen hade fastställt. Faktum var att resultatet 2003 var FYRA GÅNGER högre än det föregående mest framgångsrika året. 

Men varför?

Det var enigheten som gav oss styrka. Utmaningen förde oss samman på ett sätt som vi inte hade upplevt tidigare.

Alla hade tydligt definierade mål, målen kommunicerades regelbundet och följdes på vårt intranät. Alla dotterbolag kunde se vilka som gjorde bra ifrån sig och vilka som inte gjorde det. Erkännande gavs till vinnarna varje månad. Och om någon inte lyckades, kände alla till det.

Allt var transparent. Alla var med. Och att vinna blev en fråga om överlevnad.

Under den här resan insåg vi också att vi, för att lyckas, var tvungna att samarbeta och inte motarbeta varandra. Inget mer internt gnabb. Slut på arbete i silos. Inget mer ”mig mot dem”. Alla satt vi i samma båt.

Och sedan dess har vi som företaget aldrig tittat tillbaka.

En annan typ av kultur

SuperOffice-kulturen är fortfarande mycket speciell, vilket bevisas av hur länge många av våra medarbetare och kunder har stannat hos oss. Och de som faktiskt har slutat berättar alltid senare att de upplever att vår kultur är så annorlunda jämfört med alla andra företag.

Olika på vilket sätt, kanske du frågar dig?

Hos oss råder en stark känsla av kamratskap. Vi känner oss som en familj. Vi är ett företag där människor spelar roll.

Misstolka oss inte – vår verksamhet går ut på att göra affärer, men det sker inte på bekostnad av våra medarbetare. Och det var vår expedition till Sydpolen som visade oss det.

Den visade oss också att tydliga mål och transparens är positivt. Att hylla våra egna och andras framgångar är viktigt. Och att vi tillsammans är starkare än var och en för sig. 

Vår kultur bygger på att få människor att engagera sig i, och viktigast av allt, bry sig om vad de gör. För det är denna motivation och drivkraft som sprids som en löpeld till andra och är styrkan som ger företaget tillväxt och framgångar.

Sydpolsutmaningen lärde oss tre viktiga saker:

  1. Alla måste hjälpas åt för att en strategi ska bli framgångsrik.
  2. Det är viktigt att införliva dina kärnvärden i allt du gör.
  3. Det är viktigt att ha kul oavsett vad livet bjuder på för prövningar.

 Så om du frågar oss om det är viktigt att lägga fokus på företagskultur som en avgörande drivkraft för företagstillväxt, kommer du att höra ett rungande ”ja” från oss.

För fler praktiska tips, besök oss på https://www.superoffice.se/resurser/artiklar/