Tillväxt – en modern strategi för framgång

 Illustration med berg

Ingenting förbli lika över tid - antingen växer det eller dör.

När man tänker på det så är faktiskt tillväxt en naturlig del av livet.

Från att ta de första stegen och säga de första orden till att lära sig läsa, skriva och interagera med andra, skapa familjer och bygga upp företag – handlar det om att vilja växa, göra saker bättre, att uppnå mer.

Och när det gäller vårt yrkesliv betyder tillväxt att vi kan utöka våra förmågor, få nya kunskaper och färdigheter och vidga våra horisonter. På så sätt ökar vi vårt värde och får en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. 

Det samma gäller företagande: antingen växer du eller försvinner.

Varför är tillväxt viktigt för företag?

Tillväxt är inte bara ett tecken på ett företags framgång i affärer, det är också nyckeln till dess långsiktiga överlevnad. För att vara konkurrenskraftig och relevant måste ditt företag växa.

Oavsett hur nöjd du är med resultaten, kan stagnation vara farligt för alla företag, stora eller små. För om du inte växer ger du bort den största delen av marknaden till dina mer ambitiösa konkurrenter och dina kunder kommer förmodligen att välja deras tjänster eller produkter istället. 

Det kommer alltså inte som någon överraskning att tillväxt är den högsta strategiska prioriteringen för chefer på medelstora och stora företag under 2019–2020, enligt Gartners 2019 CEO and Senior Executive Survey.

growth-top-priority-for-ceo.jpg

Dagens chefer inser att det inte är något alternativ att stå still utan ser en rad möjligheter till tillväxt som; expansion på nya geografiska marknader, diversifiering av produkter och tjänster, franchising, kostnadshantering, investering i IT-teknik och digitalisering, anställa ny personal och mycket annat.

Beroende på enskilda omständigheter finns det många sätt som ett företag kan växa på. Men de universella skälen till varför tillväxt är så viktigt handlar om följande:

  • Öka vinsten, marknadsandelen och nå ut till bredare kundgrupper
  • Förbättra relevansen för ditt företag, produkter och tjänster
  • Att locka högkvalificerad och ambitiös arbetskraft
  • Få fler lojala kunder

Låt oss ta en närmare titt på fem viktiga skäl till varför företag måste växa.

1. Tillväxt hjälper dig att öka marknadsandelen och omsättningen

Ju större du blir desto större chanser har du att öka din närvaro på marknaden och som ett resultat öka omsättningen och vinsten.

Större företag kan också utnyttja stordriftsfördelar för att sänka kostnaderna och öka vinsten. Samtidigt påverkar omsättningsökningen positivt ditt aktiemarknadsvärde och gör det möjligt för nya investeringar.

2. Tillväxt minskar konkurrensen och bygger trovärdighet

När ett företag växer, visar det sin konkurrenskraft genom ökade volymer och diversifiering av sina produkter och tjänster och samtidigt blir den fysiska expansionen på marknaden mer synlig.

Och ju längre ett företag lyckas dominera på marknaden, desto högre blir synligheten och trovärdigheten. Detta i sin tur gör det lättare att locka till sig investerare, anställda och kunder.

3. Tillväxt stimulerar teknologisk innovation

För att vara konkurrenskraftig måste du hålla dig uppdaterad och hålla jämna steg med de senaste innovationerna. Användning av ny teknologi är ett måste för de företag som vill öka sin effektivitet och få fler lojala kunder.

En KPMG-rapport visar att medelstora företag ser innovation som ”ett sätt att erbjuda kostnadsminskning, ökad effektivitet, förbättrade produkter, service och kundfokus.” Med andra ord, innovationsinspirerad tillväxt hjälper dig att utveckla en smidig och innovativ företagsamhet.

4. Tillväxt hjälper dig att fokusera på kunden

I slutändan handlar allt om att ha tillräckligt med kunder att sälja dina produkter eller tjänster till. Och ju fler kunder du behåller, desto längre överlever ditt företag.

För att upprätthålla den kundfokuserade mentaliteten måste ett företag ständigt förbättra och utveckla sina produkter, och erbjuda en personlig och optimal kundupplevelse. Det innebär att du måste investera i kundservice, marknadsföring och försäljning. Och för att kunna göra det måste du växa.

5. Tillväxt hjälper dig att locka duktiga medarbetare

Att hitta rätt personer är avgörande för varje företags framgång. Ett växande företag lockar oftast mer motiverad och begåvad personal som värderar ambition och innovation. 

Talangfulla medarbetare tycker att det är stimulerande och spännande att hjälpa ett företag att uppnå och tjäna mer när de ser potentialen för sin egen tillväxt. Samtidigt är den dynamiska atmosfären inspirerande och får ofta medarbetarna att göra sitt bästa.

Nya tankesätt hemligheten bakom företagens tillväxt

Det enda konstanta i livet är förändring. Och det är förändring som driver tillväxt.

Enligt KPMG Enterprise and Fairfax Media Growth 2.0 Report, 2018, stärker moderna tillväxtstrategier nya sätt att tänka och hjälper företag att hålla sig konkurrenskraftiga på en föränderlig marknad.

Rapporten avslöjar också att medelstora företag är mer redo att anpassa sig till förändringar än större ”dinosaurier”. Samtidigt är ”anpassning, smidighet och innovation avgörande för tillväxt” när det gäller medelstora företag.

Samma idé återkommer i 2018 EY Growth Barometer, en rapport som säger att "agilitet och lyhördhet hjälper ledare på medelstora marknader att utnyttja nya tillväxtmöjligheter". De medelstora företagen har för avsikt att växa genom att öka omsättningen, skapa fler arbetstillfällen och omfamna disruptiva teknologier, hävdar rapporten.

Känna igen tillväxtmönster

Som du ser har affärstillväxt idag ett distinkt mönster: anpassning + expansion + människor + modern teknologi.

För att uttrycka det enkelt - om ett företag vill växa idag måste det:

  • ha ett agilt förhållningssätt till förändring
  • vara villigt att ta risker
  • investera i människor, och
  • hålla sig uppdaterade kring de senaste teknologiska innovationerna

Oavsett hur ditt företag väljer att skapa tillväxt – genom att utveckla era befintliga produkter/tjänster eller lägga till nya, att våga expandera till nya områden eller genom att stärka nuvarande USP:er för att skilja er från konkurrenterna måste du sätta ribban högt.

Sträva alltid efter att förbättra det du gör, oavsett om det är din produkt, dina tjänster eller till och med dina företagsvärderingar.

Oavsett om du gillar det eller inte så växer du eller så försvinner du.

Kontakta oss idag så får du veta mer om hur du kan använda CRM för att skapa tillväxt i din verksamhet.