Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

11 viktiga trender i byggbranschen

Byggbranschen utvecklas ständigt.

Låt oss tittar lite närmare på aktuella trender och utvecklingen inom byggbranschen.

1. Molnbaserade tjänster

Enligt "Centraal Bureau voor de Statistiek" (CBS) använder cirka 50 % av företag inom byggbranschen molnbaserade tjänster.

Molnbaserade tjänster gör det möjligt att enkelt och smidigt komma åt data och system på alla typer av enheter. Det gör det möjligt för företag att göra affärer var som helst och när som helst, samtidigt som data lagras säkert i molnet.

Tidigare drog sig många byggföretag för övergången till molnbaserade tjänster på grund av att det krävdes stora investeringar. Idag vet dock de flesta företag att detta inte stämmer.

Dessutom börjar användningen av SaaS (Software as a Service) öka stadigt i byggbranschen.

2. Artificiell intelligens (AI)

Användningen av artificiell intelligens (AI) i byggbranschen leder till ökad effektivitet. Det bidrar också till att minska kostnaderna och öka säkerheten, både vid planering och på byggarbetsplatsen.

AI är en lösning som gör det möjligt för system att känna igen och imitera mänskliga handlingsmönster. Systemet lär sig att agera på egen hand.

Machine Learning (ML) spelar en stor roll i den här processen. ML innebär att ett datorsystem lär sig av data och förbättrar precisionen över tid. Genom att samla in ytterligare information får datasystemet mer kunskap om ett visst ämne.

Med denna kunskap får datasystemet ökad förståelse för vissa arbetsprocesser och kan därmed slutföra uppgifter utan mänsklig hjälp eller ytterligare programmering.

3. 3D-utskrifter

En växande trend som kommer att öka ytterligare under de kommande åren är 3D-utskrifter.

Den första delen av denna revolution är konturritning, vilket kort och gott är en 3D-utskrift av husets omkrets. Det innebär att golv och väggar kan skrivas ut på plats, med minskade kostnader som resultat, snabbare tillverkningshastighet och ökad flexibilitet i konstruktionsarbetet.

4. Hållbart och cirkulärt byggande

Inom den närmaste framtiden kommer byggbranschen att ställas inför en viktig fråga – behovet av hållbart byggande. Allt fler omfattande miljöregler och krav påverkar byggföretagens arbete.

Idag är det viktigt att förbättra effektiviteten och minimera koldioxidutsläppen. Energieffektivitet, bättre isolerings-lösningar, återvinning av begagnade material och minskat avfall är viktiga aspekter som byggföretag måste fokusera på.

Cirkulärt byggande är ett effektivt sätt för byggföretag att minska sitt miljöavtryck. För att uppnå det behöver de använda mer hållbara energikällor och återvunna material.

Själva byggmaterialet är det absolut viktigaste området att fokusera på. Målet är att minska mängden avfall som produceras.

5. Modulär konstruktion

Modulbyggnader och modulhus är monteringsfärdiga byggnader som består av flera sektioner som kallas moduler.

Modulär konstruktion skiljer sig från traditionella byggmetoder. Komponenterna eller enheterna tillverkas externt och transporteras sedan till en byggarbetsplats där den slutliga monteringen av de monteringsfärdiga modulerna sker.

6. ERP- och CRM-lösningar

Byggbranschen börjat upptäcka många av de digitala resurser som redan används frekvent i många andra branscher. ERP (Enterprise Resource Planning) är ett system som gör det enklare att hantera och automatisera affärsprocesser inom bland annat ekonomi, produktion, HR och logistik.

CRM (Customer Relationship Management) är ett system som kan effektivisera och centralisera försäljnings-, marknadsförings- och kundserviceprocesser. CRM hjälper företag att öka kundnöjdheten och uppnå sina försäljningsmål snabbare.

7. BIM

Dagens byggbransch befinner sig mitt i digitaliseringsprocessen.

Allt fler byggföretag arbetar med BIM (Building Information Model). Det är en digital modell som innehåller alla fysiska och funktionella egenskaper i en byggnad. BIM gör det möjligt att samla all projektrelaterad information på ett och samma ställe, vilket gör det enklare för de olika avdelningarna på ett företag att arbeta effektivt tillsammans.

8. Projektledningsverktyg

Allt fler väljer programvara som underlättar projektledningen.

Projektledningsverktyg bidrar till att förenkla komplexa uppgifter samtidigt som kommunikationen mellan teamen underlättas. Med verktygens hjälp blir det enklare att skapa olika listor, fördela uppgifter, spåra projekt och hålla reda på deadlines. Med forum, chattar, meddelanden och whiteboards förbättras dessutom samarbetet mellan olika avdelningar.

Projektledningsverktygen gör det även möjligt för alla projektdeltagare att dela och redigera data.

9. Augmented reality

Augmented reality (AR) integrerar 3D-modeller av omgivningar eller byggnader direkt via en kamera. Realistiska och exakta skärmbilder visar hur nya byggnader läggs till i befintliga omgivningar, hur den befintliga underjordiska infrastrukturen ser ut eller hur ett landskapsprojekt passar in i omgivningen.

Med hjälp av AR kan projektörer upptäcka potentiella problem tidigt i byggprocessen samtidigt som det blir enklare för kunderna att fatta beslut.

Dessutom gör AR det möjligt att diskutera problem i förväg baserat på mer exakta data och därmed minimera risken för fel.

10. Kundfokus

Kundfokuserade arbetssätt har blivit allt vanligare.

Att arbeta kundfokuserat är ett utmärkt vägval för alla företag som strävar efter att uppnå högre kundnöjdhet och kundlojalitet. Dessutom är det oerhört viktigt eftersom det är betydligt svårare och dyrare att knyta nya kundkontakter till sig än att behålla befintliga.

Företag som sätter kunderna i första rummet ökar sannolikheten för att nå sina försäljningsmål. Dessa företag spenderar mer arbetet på att öka kundnöjdheten än att skaffa nya kunder.

11. Kunskapsutbyte

Utbyte av kunskap blir allt viktigare.

Kunderna har blivit mer kritiska än tidigare och de förväntar sig mer av sin leverantör. Kunderna vill att leverantörerna visar sin skicklighet, kompetens och kunna dela sina strategiska insikter.

Genom att dela med sig av tidigare erfarenheter blir det enklare för företag att lyfta fram affärskompetens och praktisk expertis, vilket i sin tur skapar förtroende hos kunderna. Utbyte av kunskap sker vanligtvis via webbinarier, bloggar, videor och artiklar.

Om du vill veta mer om hur vår molnbaserade CRM-teknologi kan stödja ditt företag inom byggbranschen, är du varmt välkommen att boka in en personlig demo.

Vill du få mer intressant innehåll i din inkorg?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev så avslöjar vi våra hemligheter om hur vi lyckats hjälpa växande företag att omvandla relationer till intäkter.