Så skapar du en sund affärstillväxt

Diagram över en tillväxtkurva som pekar uppåt

De flesta företag vill skapa tillväxt.

De inser att det inte är lönsamt i längden att förbli de lilla företaget. För om de inte växer, ja... då riskerar de att försvinna.

Studier visar att tillväxt är den viktigaste strategiska prioriteringen för VD:ar 2020. Särskilt eftersom den globala ekonomin visar på allt mer positiva tendenser. Således förutspår Morgan Stanley's 2020 Global Macro Outlook att den globala BNP kommer att öka med 3,4% innan slutet av 2020. Det är uppmuntrande nyheter till företag över hela världen.

Det är inte bara de gynnsamma ekonomiska förhållanden som får företag att sträva efter tillväxt.

Enligt CEO Today, lyckas växande företag inte bara öka sina vinster och expanderar marknadsandelar, de förbättrar även relevansen för de produkter/tjänster de erbjuder. De utvecklar ett smidigt och innovativt tänkesätt, lockar mer kompetent personal samt att de får fler lojala kunder.

Tillväxt är inte bara spännande och ger ökad omsättning, det är också riskabelt eftersom det ofta innebär ökade kostnader. Hur växer man säkert och hållbart? Hur ser du till att tillväxtbubblan inte spricker och att du säkerställer en långsiktig tillväxtresa?

Detta är precis vad den här artikeln handlar om - hur man växer säkert, ansvarsfullt och effektivt.

8 tips för en sund affärstillväxt

Att få ditt företag att växa på ett hållbart sätt kan var en utmaning, men som med alla utmaningar, antingen accepterar du utmaningen och gör ditt bästa för att övervinna hindren, eller så ger du upp. Valet är ditt. Till syvende och sist beror framgången för ditt företag på dina val.

1. Investera i de bästa människorna

Ditt företags framtida framgång beror mycket på dina anställda. Att anställa och behålla begåvade människor är nyckeln till tillväxt i företaget. Som den berömda chefen för Virgin Group, investerare, författare och filantrop, Sir Richard Branson sa:

 "Kunderna kommer inte först. Anställda kommer först. Om du tar hand om dina anställda, kommer de att ta hand om kunderna."

De mest framgångsrika medarbetarna har eget driv och ambitioner för att skapa tillväxt. De kommer med okonventionella sätt att lösa problem och de kommer att bry sig om din kund som sin egen.

Börja med att titta på din nuvarande medarbetarstab. Uppdatera och uppgradera den om du ser några tecken på stagnation. De talanger som hjälper ditt företag att växa behöver vara angelägna om att hitta nya sätt att betjäna och locka kunder, samt vara passionerade för att hitta nya affärsutvecklingsmöjligheter.

2. Kommunikation är ALLTID viktigt

En tillväxtstrategi påverkar företagets kultur och värderingar. Hur öppen är du när det gäller beslutsfattande, planering och val av tillväxtstrategier? Delar du dina tillväxtambitioner med andra?

Ta en lång, noggrann titt på hur och av vem besluten fattas av i företaget. Vet alla varför vissa åtgärder vidtas? Är du intresserad av om de vet det eller ej?

För att de anställda ska kunna ge dig sitt bästa måste de förstå varför de gör som de gör eller varför vissa förändringar kommer att ske. Kommunikationen bör stärkas på alla nivåer – oavsett om det är aktieägare, direktörer, chefer, teamledare eller medarbetare.

Genom att vara öppen och transparent, göra dina planer kända och involvera dina anställda i beslutsprocessen, kan du få dem att tänka om från "Jag är bara här för lönen" till "Jag är också här för att bidra till att skapa tillväxt”.

3. Eliminera möjligheter att arbeta i silos

Det är inte något nytt att jobba i silos är mindre klokt. Det är tar ganska enkelt död på företaget.

Att inte dela information, ha olika processer och motstridiga mål – är alla symptom på silos-mentalitet som skadar både det interna arbetet i ett företag och den goda kundupplevelsen. Värst av allt, det resulterar i avsaknad av förtroende!

Detta innebär att du bör göra ditt bästa för att eliminera silos-mentalitet och på detta sätt undvika ineffektiva, överflödiga processer och roller. Du slipper meningslösa maktkamper om ägande och ansvar. Endast en enad, finjusterad organisation, där "den vänstra handen vet vad den högra gör" kan göra att du växer över tid på ett strukturerat och organiserat sätt.

4. Tänk innovation och investera i kostnadseffektiva arbetsverktyg

"Om smidighet påskyndar tillväxten, då är innovation den drivande kraften att uppnå den" hävdar Accenture Technology i sin undersökning.

Undersökningen säger att 90% av företagsledare erkänner att IT-ledd innovation är avgörande för deras företagstillväxt och överlevnad.

I en tid präglad av digital transformation, innovationer och digitala teknologier är de just de komponenterna som styr. För att växa på ett hållbart sätt måste du investera i innovativa digitala verktyg som hjälper dig:

Allt med målet att göra varje handling effektivare och kostnadseffektivare. För att kunna göra det måste du ha rätt arbetsverktyg, IT-system och operativa processer som kan uppgraderas och anpassas i takt med ditt företags tillväxt.

5. Planera din tillväxt och dess kostnader

Tillväxt utan strategi är ett recept för misslyckande. Du måste ha kontroll över hur du växer och planera dina nästa kortsiktiga och långsiktiga expansionsfaser.

Naturligtvis är det superspännande att snabbt utöka din kundbas och snabbt öka omsättningen. Men det är inte ett hållbart sätt, för om du inte gör vinst och inte har tillräckligt med kassaflöde – då tar det snart stopp.

Historien om WeWork är ett perfekt sätt att illustrera den skadliga effekten av "tillväxt till varje pris-mentaliteten”. Från att ha varit ett eftertraktat och högt värderat företag gick det plötsligt raskt nedför för företaget WeWork, som är en startup inom uthyrning av kontorsutrymmen.
 
Företaget hade en exponentiell tillväxt runt om i världen och lockade till sig rika investerare. företaget kunde inte balansera omsättning och kostnader och var egentligen aldrig lönsamt. Dessutom tog de finansiella affärsbeslut baserade på tunt underlag. Resultatet blev så småningom att värderingen föll från 47 miljarder till cirka 20 miljarder dollar och tusentals av deras anställda blev av med jobbet.
 
Fler har insett att tillväxt utan lönsamhet och traditionella affärstankegångar är ett recept på undergång för företaget. Det har snabbväxande företag som Uber, Lyft och Revolut insett och det har stoppat sin okontrollerbara tillväxt och blivit mer försiktiga med sina expansionsplaner.

Detta innebär att du behöver en solid plan, en budget och en "lönsamhet först-mentalitet”. Du behöver också styra efter KPI:er, mäta olika resultatet inom olika segment och göra omsättningsprognoser.

Vilka är dina befintliga och potentiella omsättningskällor? Har du kontroll på dina intäkter och kostnader? Har du råd att anställa ny personal, köpa ny programvara eller täcka extra kostnader? Hur mäter du dina aktiviteter och hur bidrar de till din företagstillväxt?

Det finns många frågor att ställa och saker att hålla ett öga på. En sak är tydlig: tillväxt bör inte ersätta god affärspraxis, påverka samhället eller miljön negativt och – värst av allt – ske på bekostnad av de anställda.

Det är därför viktigt att ha en handlingsplan och en långsiktig strategi, två viktiga komponenter som är en förutsättning för en sund tillväxt.

6. Välj dina kunder med omsorg – och behåll dem!

Sälj inte is till eskimåer (eller sälja något till någon som de inte har behov av), istället bör du veta vilka dina ideala kunder är och fokusera på dem!

Genom att ha en mycket tydlig bild av din målgrupp kan du fatta knivskarpa beslut och taktiska drag för att vinna nya och behålla existerande kunder. Fokusera bara på dem som verkligen behöver dina produkter eller tjänster och som är redo och villiga att satsa. Det bygger ett långsiktigt värde.

Välja rätt kunder är hörnstenen i hållbar tillväxt, eftersom de är de perfekta mottagarna för vad du säljer. Och en repetitiv försäljningsmodell ger dig friheten att skala företag. Så enkelt är det!

När du koncentrerar dig på en repetitiv verksamhet och att skapa kundlojalitet kommer det att hjälpa ditt företag att växa på ett hållbart sätt. Håll kontakten med dina kunder, lär känna deras vanor och beteenden. Då kan du förutse deras behov och använda deras värdefulla återkoppling för att göra din produkt eller tjänst ännu bättre.

Med andra ord, om du önskar en långvarig verksamhet – ska du investera i långsiktiga relationer med dina kunder! Kundlojalitet bör var ditt främsta affärsmål.

7. (Om)definiera ditt värdeerbjudande

När du startade ditt företag hade du en konkret idé om vad som var unikt med det du skulle leverera och vilket värde det skulle skapa för dina kunder.

Minns du det? Är du säker på att du snabbt och tryggt kan svara på följande frågor idag?

  • Vad gör din tjänst eller produkt bättre än någon annans?
  • Hur skiljer du dig från era konkurrenter?
  • Spelar det någon roll för din målgrupp? Ser de värdet av det du erbjuder?

Om du har svårt att svara på dessa frågor, släpp allt du gör och ompröva ditt värdeerbjudande. För det verkar som om du kan ha förlorat din identitet och därmed också relevansen.

Om du inte förstår din konkurrensfördel och veta varför du är bäst på det du gör, kommer din tillväxt inte klara de konstanta förändringarna som sker och angrepp från konkurrenterna.

Tänk på vad du är riktigt bra på, och se till att du visar det under hela kommunikationen med dina potentiella och befintliga kunder. Visa det också i ditt företags värderingar och i varumärket.

8. Stärk ditt varumärke

För att framgångsrikt växa måste du ha en distinkt röst - ditt varumärke.

För att kommunicera med dina befintliga och potentiella kunder med en unik och enhetlig röst måste du utveckla en distinkt kultur, forma dina värderingar och definiera dina USP:ar. (unique selling points)

Det finns många fördelar med ett starkt varumärke. Det gör att du kan:

  • sticka ut i mängden bland konkurrenterna
  • ha en känslomässig koppling till dina framtida och befintliga kunder
  • skapa en känsla av förtroende för ditt erbjudande

Ett solitt varumärke skapar en solid grund för ditt företag i en snabbväxande miljö som drivs av tillväxt. Det är den identitet som motiverar ditt företag och säkerställer livslängd, eftersom kunderna traditionellt föredrar att upprätthålla långsiktiga relationer med ett starkt varumärke. Med andra ord - ett starkt varumärke är den största drivkraften för tillväxt.

Omfamna ansvarsfull tillväxt

Även om tillväxten kan vara skrämmande, bör du motstå frestelsen att förbli det lilla företaget.

Ja, det är riskabelt, men det är värt det i det långa loppet.

"Sluta vara rädd för vad som kan gå fel och börja vara begeistrad över vad som kan gå rätt," Tony Robbins

För att undvika onödiga risker måste du förstå dina tillväxtmål och taktik, omfamna innovation och gå vidare med en plan, en budget och ett team som delar dina ambitioner. Slutligen, det du behöver göra är att göra hållbarhet till kärnan i ditt företag, då kommer ditt företag att växa på ett hälsosamt och pragmatiskt sätt.

Kontakta oss idag för att läsa mer om hur SuperOffice kan hjälpa ditt företag att skapa hållbart tillväxt.